Afval inzameling

De gemeente zamelt de verschillende soorten afval gescheiden en op verschillende momenten in. Kijk op mijnafvalwijzer.nl wanneer u welk afval kunt aanbieden.

Duobak voor woonhuizen

Woonhuizen hebben een duobak gekregen. Het voorste deel van de duobak is voor het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het achterste deel is voor uw restafval. 

U kunt een melding maken als uw duobak gerepareerd, vervangen of opgehaald moet worden. U kunt meer informatie vinden op de pagina 'melding duobak'.

Emmers of containers voor woningen in hoogbouw

Woningen in hoogbouw hebben één van de volgende oplossingen gekregen voor hun afval:

  • Een grijze afvalemmer (restafval) en een groene emmer voor groente-, fruit- en tuinafval (gft).
  • Een (ondergrondse) container in de buurt van de hoogbouw.

Leg geen los afval naast uw duobak/emmer of naast de ondergrondse container. Wij kunnen dit niet meenemen. Dit is storend voor de buren en u kunt een boete krijgen. Ziet u rommel op straat of gedumpt afval? Meld dit dan aan ons.

  • Zet uw duobak op de ophaaldag vóór 7.30 uur aan de straat. 
  • Uw volle duobak mag niet zwaarder zijn dan 75 kilogram.

Is uw duobak of emmer niet leeg gemaakt? Bel dan naar de klantenservice Van Kaathoven via 088-7310032.

U kunt een extra duobak of extra emmers telefonisch aanvragen via 14 0475. Voor een extra duobak of een derde grijze of een derde groene emmer betaalt u per jaar een bedrag.

Tips tegen stank en maden:

  • Zet uw container zoveel mogelijk in de schaduw.
  • Verpak etensresten in een krant of in een biologisch afbreekbare zak.
  • Maak de container schoon met groene zeep of azijn.
  • Houd de container droog door onderin een krant of wat stro te leggen.

Toch maden?

  • Leg hedera (een klimopsoort) in de container. Die is giftig voor maden.
  • Strooi zout of kalk in de container. Dat zorgt ervoor dat maden uitdrogen.
Prijs van afvalinzameling per type (per 1 januari 2021)
Type inzameling Prijs
Afvalstoffenheffing per huishouden € 250,28 per jaar
Verstrekken nieuwe duobak € 81,95 per keer
Verstrekken nieuwe emmer € 54,55 per keer
Verstrekken nieuw pasje ondergrondse container € 20,50 per keer
Extra duobak € 231,80 per jaar
2e 25 liter emmer voor gft gratis
3e 25 liter emmer voor gft € 34,75 per jaar
2e 40 liter emmer voor restafval gratis
3e 40 liter emmer voor restafval € 61,60 per jaar
grof tuinafval, maximaal 3 m3 € 8,10 per aanbieding

De gemeente zamelt geen afval in van bedrijven en instellingen. Bedrijven en instellingen organiseren zelf het ophalen van hun afval.

 

Uw Reactie
Uw Reactie