Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belasting wordt uitgevoerd door BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond.

U kunt ook telefonisch contact opnemen via: (088) 842 0420.

Gemeentelijke belastingen

Alle gemeentelijke heffingen staan samen op één aanslagbiljet. Het gaat dan onder andere om de WOZ-waarde (Waardering onroerende zaken), OZB (Onroerendezaakbelasting), afvalstoffenheffing en rioolheffing. U ontvangt de aanslag in februari.

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval.

U betaalt rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater naar het riool.

Bent u eigenaar van een huis, bedrijfspand of stuk grond?

Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB). Het bedrag aan OZB is een percentage van de WOZ -waarde.
U kunt meer informatie vinden op de pagina 'WOZ'.

Heeft u één of meer honden, dan betaalt u jaarlijks hondenbelasting.
U kunt meer informatie vinden op de pagina 'hondenbelasting'.

Kan ik een kwijtschelding krijgen?

Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft? 
Dan hoeft u de gemeentelijke belasting misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. 

U kunt kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen via BsGW.nl.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen? Of staat er een fout op het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken via uw persoonlijke pagina van BsGW.

Uw Reactie
Uw Reactie