Bijstandsuitkering

Heeft u geen of weinig inkomen? Het kan dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering kan u tijdelijk helpen als u niet genoeg geld heeft om van te leven.

De uitkering vult maandelijks uw inkomen aan tot het bedrag van de bijstandsnorm die voor u geldt. U kunt dan de noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken.

Contact opnemen

U vraagt een bijstandsuitkering aan bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken via het telefoonnummer 14 0475.
De gemeente controleert of u recht heeft op bijstand. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag neemt de gemeente een besluit.

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen welke voorwaarden er gelden.
Als u een eigen huis heeft, gelden er aanvullende voorwaarden.

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Als u bijvoorbeeld een gezamenlijke huishouding met iemand heeft, dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
U kunt meer informatie vinden op de website van Rijksoverheid.

U heeft zowel rechten als plichten als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien waar u recht op heeft en aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Als u zich niet aan de regels houdt voor het ontvangen van een uitkering, dan kunnen wij uw uitkering verlagen of stopzetten. U kunt ook een boete krijgen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Om een inkomen te krijgen moet u werken. Kunt u geen baan vinden? Zijn er geen andere mogelijkheden om een inkomen te krijgen? De gemeente helpt u met het zoeken naar werk. Lukt dit niet? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dit staat in de Participatiewet (PW). In de folder Wat moet ik weten over bijstand? (Pdf, 628 kB) krijgt u informatie die voor u belangrijk is.

 

Uw Reactie
Uw Reactie