Bijstandsuitkering

Heeft u te weinig geld om rond te komen en kunt u zelf niet genoeg verdienen? Kijk hier of u bijstand kunt aanvragen en hoe dat gaat. Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen, zoals de huur en eten.

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is tijdelijk. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en inkomen krijgt. We verwachten dat u er alles aan doet om betaald werk te vinden. Ook als dit werk is waarvoor u niet bent opgeleid. U solliciteert en schrijft zich in bij uitzendbureaus. Als u een bijstandsuitkering krijgt, wordt u geholpen bij het vinden van werk. 

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Roermond als de onderstaande voorwaarden voor u gelden:

 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de Europese Unie, of hebt een geldige verblijfvergunning.
 • U woont in de gemeente Roermond.
 • U bent 18 jaar of ouder, maar ontvangt nog geen AOW.
 • U heeft geen inkomen of een heel laag inkomen (minder dan bijstand).
 • U heeft weinig tot geen spaargeld of waardevolle bezittingen.
 • Woont u samen met uw partner of hebt u een gezamenlijk huishouden met iemand? Dan telt het inkomen en het spaargeld van deze persoon ook mee.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • U doet mee aan activiteiten die de gemeente Roermond u aanbiedt om werk te vinden.
 • U moet voldoende Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven. U hebt recht op bijstand, ook als uw Nederlands niet goed genoeg is. Maar de gemeente mag uw uitkering wel verlagen als u niet uw best doet om Nederlands te leren. Kijk voor meer informatie op: Wat is de taaleis bij een bijstandsuitkering?externe-link-icoon

Bij de aanvraag voor een bijstandsuitkering kijken wij ook naar uw vermogen. Enkele voorbeelden van vermogen zijn:

 • Het geld op uw bank- en spaarrekeningen
 • Het geld op de bank- en spaarrekeningen van uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
 • Een erfenis of geldprijs
 • Contant geld
 • Sieraden en andere waardevolle bezittingen
 • De waarde van uw auto 
 • De (over)waarde van uw eigen huis
 • Beleggingen zoals aandelen, obligaties en cryptovaluta. 

Is uw vermogen hoger dan de grens? Dan krijgt u geen uitkering. Kijk hier om te bekijken hoeveel vermogen u mag hebbenexterne-link-icoon

Het kan zijn dat u recht heeft op een andere uitkering, bijvoorbeeld een WW-uitkering. Vraag dit eerst na bij het UWV voor u een bijstandsuitkering aanvraagt. Heeft u geen recht op een andere uitkering? Of zit u met die andere uitkering nog steeds onder bijstandsniveau? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Roermond.

1. U doet een melding

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet u eerst een ‘Hulpvraag Sociale Zaken’ indienen:

Klik hier voor een hulpvraagexterne-link-icoon

Kies voor bijstandsuitkering en vul uw contactgegevens in. Lukt dit niet? Dan kunt u bellen met 14 0475 zodat wij de melding voor u doen.   

2. Medewerker neemt contact met u op

Een medewerker neemt contact met u op om de melding te bespreken. Het kan ook zijn dat de medewerker u uitnodigt voor een gesprek. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt naar dit gesprek. Dit kan zijn:

 • een Nederlands paspoort of
 • een EU-paspoort of
 • een Nederlandse identiteitskaart of
 • een verblijfsdocument

Een rijbewijs is in dit geval geen geldige legitimatie. Als u een partner hebt, moet u samen naar het gesprek komen en allebei een geldig legitimatiebewijs meenemen.

De medewerker zal vragen stellen over uw leefsituatie en met u samen bespreken hoe de aanvraag verder in gang gezet wordt.

3. U gaat de aanvraag doen

U kunt de aanvraag digitaal of per post doen. 

Kiest u voor een digitale aanvraag?
Dan krijgt u van ons een e-mail met een link naar het digitale aanvraagformulier. Voor de digitale aanvragen heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Ga dan naar www.digid.nlexterne-link-icoon voor meer informatie. Alleen als u uw DigiD geactiveerd hebt, kunt u online een bijstandsuitkering aanvragen.
Heeft u een partner? Dan heeft u ook de DigiD van uw partner nodig. Zorg ervoor dat u alle gegevens bij de hand hebt. Er wordt gevraagd deze gegevens digitaal te uploaden.

Kiest u voor een papieren aanvraag?
Dan krijgt u een aanvraagformulier met de post. Dit formulier kunt u invullen en samen met de gevraagde gegevens terug sturen naar ons. U stuurt dit via de post terug naar ons. 

4. Uw aanvraag wordt behandeld door ons

Als wij het ingevulde aanvraagformulier (digitaal of op papier) ontvangen hebben zullen wij uw aanvraag gaan behandelen. Binnen 8 weken hoort u of u de bijstandsuitkering krijgt.

U kunt uw aanvraag volgen in Mijn Loket. Dit is uw persoonlijke online-pagina van de gemeente Roermond. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig. Uw kunt Mijn Loket onder andere gebruiken voor de volgende zaken:

Ga naar 'Mijn loket'externe-link-icoon

 • U kunt uw gegevens uploaden. 
 • U kunt uw inkomstenformulier uploaden.
 • U kunt uw dossier inzien. 
 • U kunt ons besluit zien.  

Meer informatie

Als het nodig is, kunt u een voorschot krijgen. U krijgt dat voorschot uiterlijk 4 weken na uw aanvraag. Als al duidelijk is dat u geen recht hebt op een uitkering kunt u geen voorschot krijgen.

Dan vraagt u de bijstandsuitkering voor u beiden aan. U bent partners als u op hetzelfde adres woont en samen een huishouding voert. Uw (pleeg)ouders of (pleeg)kinderen zijn nooit uw partner.

Tijdens de aanvraag moet u deze gegevens doorgeven van uzelf én van uw huisgenoten:
•    Persoonlijke gegevens: naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit, verblijfsvergunning.
•    Gegevens over uw inkomen.
•    Gegevens over spaargeld en waardevolle bezittingen (vermogen).
•    Gegevens over uw woon- en leefsituatie.

Dan moet u eerst een ‘Hulpvraag Sociale Zaken’ indienen:

Klik hier voor een hulpvraagexterne-link-icoon

Lukt dit niet? Bel dan 14 0475 zodat wij de melding voor u doen. En consulent neemt binnen 5 werkdagen contact met u op om het vervolg te bespreken. 

U krijgt niet meteen een bijstandsuitkering, maar u begint met een zoekperiode van 4 weken. Na deze zoekperiode kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Wilt u meer informatie? Kijk dan hier op Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon

Als u dakloos bent gelden andere regels voor het aanvragen van een uitkering. Neem hiervoor contact met ons op. 

Voor zelfstandigen zijn er aparte regelingen. Kijk bij Bijstand zelfstandigen.

De bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. De gemeente beoordeelt uw persoonlijke situatie en bepaalt vervolgens het precieze bedrag.
U kunt meer informatie vinden op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon

De uitkering wordt elke 10e van de maand betaald. Wij betalen de uitkering altijd achteraf. Dit betekend dat we de uitkering van de maand juli in augustus betalen. 

Elke maand zetten wij een klein gedeelte van uw uitkering opzij. Dit is het vakantiegeld. Dit vakantiegeld ontvangt u in juni. Stopt uw uitkering? Dan betalen we uw vakantiegeld eerder. 

Dan vullen wij uw inkomsten maandelijks aan tot het bedrag waarop u recht heeft. Hierdoor is het belangrijk dat u uw inkomsten elke maand aan ons doorgeeft. Ook moet u bewijsstukken van uw inkomsten inleveren, zoals loonstroken of betaalspecificaties. Zo kunnen wij uw uitkering goed berekenen. U kunt deze inkomsten eenvoudig via Mijn Loket aan ons doorgeven. 

Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dat direct laten weten. Het kan zijn dat u uitkering hierdoor wijzigt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • U gaat geheel of gedeeltelijk werken en ontvangt inkomsten
 • U krijgt recht op een erfenis, gift of een prijs uit de loterij
 • U wilt een studie volgen
 • U wilt vrijwilligerswerk doen
 • U gaat verhuizen
 • Er veranderd iets in uw leefsituatie. (Bijvoorbeeld samenwonen, scheiden, in-of uit verhuizende kinderen)
 • U wilt met vakantie. 

Geeft u deze wijzigingen niet (tijdig) door? Dan kan het zijn dat wij stoppen met het betalen van de uitkering. 

Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten in de bijstand? Kijk dan voor meer informatie bij:

Stuur dan een brief met uw klacht naar het college van burgemeester en wethouders. Zorg ervoor dat in uw brief staat:

 • Uw naam en adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw handtekening
 • De reden waarom u klaagt

Dit mag niet gaan over een besluit waar u het niet mee eens bent.

Bent u het niet eens het besluit? Bel dan uw klantmanager om dit te bespreken. Wij kunnen u meer uitleg geven of uw vragen beantwoorden. Blijft u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft waarom u het niet eens bent met dit besluit. Hoe u dit doet, leest u in ieder besluit dat u van ons krijgt. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.