Bodeminformatie

U kunt gegevens van de gemeente inzien die gaan over bodemkwaliteit, bodemonderzoeken en ondergrondse tanks.

Bodembeleid

Voor bodemkwaliteit geldt landelijke regelgeving. Omdat de bodem en het bodemgebruik niet in heel Nederland hetzelfde is, mag de gemeente van deze landelijke regelgeving afwijken. De gemeente wijkt af met onder andere het volgende beleid:

Door inwerkingtreding van de Omgevingswet sinds 1 januari 2024 zijn sommige onderdelen uit de Nota bodembeheer Noord en Midden Limburg van rechtswege vervallen. Daarnaast zijn er termen gewijzigd. Onderstaand vindt u een leeswijzer welke gebruikt kan worden als naslagwerk bij de Nota bodembeheer. 

Meer informatie over bovenstaand beleid en de mogelijkheden van grondverzet vindt u op de GeoWeb viewer bodemkwaliteitexterne-link-icoon

Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met het team ‘Bodem’ via 14 0475.

Waar kan ik bodeminformatie inzien?

In verband met een overstap naar een andere applicatie is de rapportage van gemeente Roermond nog in ontwikkeling. 

Hoe kan ik meer informatie aanvragen?

U kunt meer uitgebreide bodeminformatie van een locatie aanvragen via 14 0475 of stuur een e-mail naar mail@roermond.nl.

Geef daarbij aan:

  • Welke informatie u wilt ontvangen.
  • Alle adresgegevens (liefst ook de kadastrale gegevens) van de locatie.

U ontvangt binnen twee weken een reactie op uw aanvraag.

Kosten

  • Het online inzien van bodeminformatie via de rapportagemodule of GIS Viewer is gratis. 
  • De kosten voor het opvragen van bodeminformatie zijn afhankelijk van de aanvraag en de hoeveelheid gegevens per locatie. De kosten bedragen € 13,65 per kwartier dat de gemeente besteedt aan het verzamelen van de gevraagde informatie.

Let op:

  • De gemeente Roermond ontvangt niet alle bodemonderzoeken die binnen de gemeente worden uitgevoerd. 
  • Het kan voorkomen dat de bodeminformatie verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. 
  • De gegevens van een bodemonderzoek zijn een momentopname. 

Dit betekent dat per situatie moet worden beoordeeld of de bekende gegevens nog bruikbaar zijn. De gemeente Roermond is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van- of in verband staat met het gebruik van de beschikbare informatie.