De Omgevingswet in Roermond

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. In de Omgevingswet staan alle wetten en regels voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zijn meerdere afzonderlijke wetten en regels over de fysieke leefomgeving samengevoegd in één wet. Deze aanpassing moet er voor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden. De Omgevingswet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. 

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

De Omgevingswet komt in beeld wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld door het bouwen van een woning, het organiseren van een evenement of als u als ondernemer een extra gebouw wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. Voor deze plannen hoeft u onder de Omgevingswet maar één vergunning aan te vragen bij één loket. Dit gaat allemaal digitaal. Via het nieuwe Omgevingsloketexterne-link-icoon (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) heeft u direct inzicht in welke regels er gelden voor de plek waar u iets wilt veranderen. 

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen wanneer iemand anders iets wilt veranderen in uw buurt of omgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Door de Omgevingswet mag u meepraten over zo’n plan. Dat noemen we de Omgevingsdialoog.

Roermond voorbereid op de Omgevingswet

Als gemeente hebben we ons voorbereid op de komst van de Omgevingswet. We zijn aan de slag gegaan met de Omgevingsvisie. Deze visie wordt uitgewerkt in een beleid en vervolgens in regels in het Omgevingsplan. Daarnaast wordt het betrekken van de buurt een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Hiervoor zijn we met de campagne ‘Maak praat, geef raad!’ gestart, zie de afbeelding hieronder.

Informatieve afbeelding 'Maak praat, geef raad!'