Waarnemend Burgemeester Onno Hoes

Op 5 november 2022 is de heer Onno Hoes aangesteld als waarnemend burgemeester. 

Portefeuillehouder openbare orde, integrale veiligheid & handhaving                                             

  • Bestuurstaken,
  • Representatie & Protocol
  • Integrale veiligheid,
  • Integrale handhaving & Afvaldumping
  • Openbare orde & Veiligheid
  • Integriteit
  • Ondermijning

Contact

(0475) 35 95 03
bestuurssecretariaat@roermond.nl

Nevenfuncties