CO2-Prestatieladder

De gemeente Roermond streeft ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, zoals vastgelegd in onze Duurzaamheidsvisie. Het is voor ons van essentieel belang dat onze gemeentelijke organisatie zelf ook duurzaam wordt.

Daarom streven we ernaar om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken, maken we gebruik van de CO2-prestatieladder, een instrument dat ons helpt om inzicht te krijgen in ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot als geheel.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een meetinstrument waarmee we continu het energieverbruik en de CO2-uitstoot van onze organisatie kunnen volgen en beheren. Het wordt ook wel een CO2-managementsysteem genoemd. Wat het echt waardevol maakt, is dat het regelmatig wordt gecontroleerd door een externe auditor en dat we bewijs moeten leveren voor al onze acties. Op de CO2-Prestatieladder zijn er vijf niveaus, waarbij gemeente Roermond  momenteel niveau 3 heeft bereikt.

Op naar ons doel

Dit instrument helpt ons stap voor stap ons doel voor 2030 te bereiken. We stellen doelen op basis van de inzichten die we krijgen en werken met een plan van aanpak. Ons doel is om tegen 2026 onze uitstoot met 70% te verminderen ten opzichte van 2022. We meten onze CO2-uitstoot om de zes maanden en leggen jaarlijks onze prestatie vast ten opzichte van 2022.

De reductie van 70% geldt voor verschillende aspecten, waaronder:

  • De gemeentelijke bedrijfsvoering (gebouwen, zakelijke kilometers, wagenpark, openbare verlichting, riolen en gemalen);
  • Het Cuypershuis, zwembad de Roerdomp en de organisatie Groen & Doen vallen volledig onder onze organisatie en onze CO2-footprint.

Een gedeelte van ICT Noord- en Midden-Limburg wordt ook meegenomen in onze CO2-footprint omdat we hier als gemeente een meerderheidsbelang hebben.

De meeste uitstoot binnen onze 'footprint' komt van het gas- en elektriciteitsverbruik van onze gebouwen en van onze openbare verlichting.

Om onze CO2-uitstoot te verminderen in de komende jaren, nemen we verschillende maatregelen:

  • We gaan onze eigen elektriciteit opwekken en overstappen op groene energie uit Nederlandse zon- en windenergie tegen 2026.
  • We zullen onze gebouwen verduurzamen volgens de Routekaart, met isolatie, vervanging van verlichting door led en verbetering van klimaatsystemen.
  • We blijven de armaturen in de openbare verlichting vervangen door ledverlichting.
  • We zullen brandstoffen met een lagere emissie (HVO) gebruiken in onze werkzaamheden en dit aandeel in de komende jaren vergroten.

Bekijk de CO2-footprint van de gemeente Roermondexterne-link-icoon.

Bekijk de infographic CO2-footprintexterne-link-icoon.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) stelt eisen aan de CO2-reductie van de gemeente. De gemeente voldoet aan deze eisen. Op de website van SKAO vindt u meer informatie over deze eisenexterne-link-icoon.

Initiatieven

Er wordt actief deelgenomen aan meerdere CO2-reductieinitiatieven, waaronder de Regionale Energiestrategie (RES), werkgroepen van Bouwend Nederland en meerdere georganiseerde seminars op het gebied van milieuvriendelijk inkopen, milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Het doel van deze deelname met sector- en/of ketenpartners is het uitwisselen van kennis en stimuleren van innovatie omtrent CO2-reductie.