Duurzaamheid

In het Klimaatakkoord staat dat in 2050 de CO2 -uitstoot in Nederland met minimaal 90% moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. Deze daling wordt gerealiseerd door een energietransitie. Dat wil zeggen dat we in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool naar duurzame energie zoals zonne-energie, windenergie en aardwarmte gaan switchen.

Van het aardgas af

In de Transitievisie Warmte hebben we globaal beschreven hoe we in Roermond van het aardgas af gaan. In 2050 moeten we onze woningen en gebouwen op een duurzame manier kunnen verwarmen. Roermond moet dan aardgasvrij zijn, net als de rest van Nederland.  We gaan de de komende jaren op zoek naar alternatieve warmtebronnen in plaats van aardgas.

Op 21 februari 2022 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld.

Eind 2021 vond er een informatieve online bijeenkomst plaats over aardgasvrij wonen in Roermond. Daarin werd onder meer uitgelegd waarom we als gemeente een warmtevisie opstellen en wat de belangrijkste onderdelen zijn. Kijk hier het webinar terugexterne-link-icoon

Wat kunt u zelf al doen?

Isolatie

Isolatie is en blijft stap 1 op weg naar energieneutraal en aardgasvrij. Steeds meer isolatiemaatregelen - met name spouwmuur- en vloerisolatie - zijn binnen korte tijd terugverdiend. Maar ook bij maatregelen als glasisolatie gaan de ontwikkelingen snel en de prijzen omlaag, waardoor de weg naar aardgasvrij wonen steeds makkelijker gaat. Let op: ventilatie is essentieel bij isolatie!

Zonnepanelen

De komende jaren gaan we de eerste stappen zetten om fors te besparen op ons energieverbruik. Dat kunt u niet alleen doen door goed te isoleren, maar ook door bijvoorbeeld zonnepanelen op uw dak te plaatsen en door op steeds meer plekken van start te gaan met duurzame warmte in plaats van aardgas. Via de gemeente kunt u op een simpele en laagdrempelige manier zonnepanelen op uw eigen dak realiseren. Kijk voor meer informatie op:

Energieloket Roermond: gratis en onafhankelijk advies

Via het online energieloket van de gemeente Roermond kunt u informatie vinden over energiebesparing, een stappenplan naar een aardgasvrije woning, subsidie- en financieringsregelingen. Bovendien staan hier contactgegevens van onafhankelijke, deskundige adviseurs die gratis uw vragen kunnen beantwoorden. Ontdek het energieloket op duurzaambouwloket.nl/roermondexterne-link-icoon

Op de website, die ontwikkeld is door Duurzaam Bouwloket, staan daarnaast lokale subsidiemogelijkheden, algemene informatie over verduurzaming en contactgegevens van betrouwbare bedrijven die de maatregelen uit kunnen voeren. Bekijk welke subsidies en financieringsmogelijkheden er landelijk, provinciaal en in uw gemeente zijn via deze link: www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheckexterne-link-icoon.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een meetinstrument waarmee we continu het energieverbruik en de CO2-uitstoot van onze organisatie kunnen volgen en beheren. Lees meer over deze dit onderwerp op de pagina 'CO2-prestatieladder'.

Duurzame tips voor uw situatie

Wilt u meer tips om duurzame stappen te nemen? Bij de Groene Transformator zijn is er een inspiratiehuis en zijn er energiecoaches aanwezig. Zij kunnen met u meekijken naar uw persoonlijke situatie en u tips geven om duurzame stappen te nemen én te besparen. Ga voor meer informatie naar https://degroenetransformator.nl/externe-link-icoon

Een betrouwbare online bron is Milieu Centraal. Op deze website vindt u een uitgebreide gids met duurzame opties in de breedste zin van het woord. Te denken aan isolatie, infraroodpanelen of bewust winkelen. Neem een kijkje op https://www.milieucentraal.nl/externe-link-icoon om de mogelijkheden voor uw situatie te ontdekken.