De binnenstad van Roermond krijgt een 'boost'

Leegstand van diverse winkelpanden vraagt om een structurele stedenbouwkundige aanpak. Daarnaast is de binnenstad van Roermond door de verdichting door de jaren heen versteend geraakt, met als gevolg dat er een tekort is aan bomen en schaduwrijke plekken. Dit heeft een impact op de thema’s leefbaarheid, verblijfskwaliteit, verduurzaming en hittestress in de stad.  In samenwerking met inwoners, ondernemers en andere belangstellende in Roermond heeft stedenbouwkundig Ziegler-Branderhorst de mogelijkheden van de stad uitgewerkt in een ‘gebiedsprofiel’. In dit gebiedsprofiel zijn 11 kansrijke gebieden gemarkeerd die bij kunnen dragen aan een boost voor de binnenstad. Het doel hierbij is om te komen tot ideeën voor een toekomstbestendige binnenstad in 2030.

Gebiedsprofiel binnenstad Roermond

Het gebiedsprofiel is tot stand gekomen door gedegen en ruimtelijke analyses te bundelen. Het vormt het resultaat van een intensieve samenwerking met inwoners, belangstellenden en diverse stakeholders met een blik op de toekomst die vooral moet inspireren. 
Het gebiedsprofiel begint met een analyse van de ruimtelijke kwaliteit aan de hand van zes thema’s. Deze thema’s brengen de kenmerken van de binnenstad in kaart. 

 1. Een ruimtelijke vertaling van beleid en gebruikersperspectieven, op basis van bestaande  samenwerking met en tussen ondernemers, bewoners en bezoekers.
 2. Een perspectief bieden voor de binnenstad met richting 2030 als tijdshorizon. 
 3. Een integraal perspectief op de ontwikkeling van de openbare ruimte, verduurzaming, klimaatadaptatie en groen in samenhang met de leefbaarheid. 
 4. Een integraal perspectief op gevelbeeld, leegstand en functiemenging. 
 5. Praktische en haalbare denkrichtingen geformuleerd als ‘kansrijke ontwikkelingen’. 
 6. Het monumentale karakter van de historische binnenstad versterken.

Totstandkoming gebiedsprofiel

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

11 kansrijke ontwikkelingen

In het gebiedsprofiel zijn 11 kansrijke locaties gemarkeerd die bij kunnen dragen aan een boost voor de binnenstad aan de hand van 3 pijlers.

 1. Vergroenen
 2. Herstellen van het gevelbeeld
 3. Wonen boven en tussen winkels

Deze locaties hebben veelal een rijke historie, zijn gelegen op strategische posities en/of hebben interessante ruimtelijke dilemma’s. Ieder kansrijk project wordt uitgelicht aan de hand van een introductie van de huidige situatie, een ruimtelijk historische analyse, een referentiestudie en een sfeerimpressie. 

De getoonde beelden in onderstaande filmpjes zijn geen definitief ontwerp maar dienen als denkrichting voor toekomstige planvorming. 

 1. De Marktexterne-link-icoon
 2. Kloosterwandpleinexterne-link-icoon
 3. Stationspleinexterne-link-icoon
 4. Hamstraatexterne-link-icoon
 5. Roerkadeexterne-link-icoon
 6. Outletpassageexterne-link-icoon
 7. Wilhelminaplein 
 8. Stadspark de Kartuisexterne-link-icoon
 9. Paradisstraatexterne-link-icoon
 10. Zwartbroekplein                    
 11. Centrumkwartierexterne-link-icoon

Subsidieregelingen

Voor 2 van de 3 pijlers zijn er subsidieregelingen opgesteld om zo samen te kunnen werken aan een 'boost' voor de binnenstad. Deze subsidiemogelijkheden zijn er voor:

 1. Gevelverbetering
 2. Wonen boven winkels 
 3. Onderscheidend ondernemerschap – mix van functies 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met economie@roermond.nl.

De 3 pijlers

De volgende 3 pijlers kunnen zorgen voor een boost van de binnenstad: 

1.    Vergroenen

De historische delen van de binnenstad zijn een lust voor het oog, maar de toekomstbestendigheid van de leefomgeving in de binnenstad is kwetsbaar. De stenige binnenstad lijdt onder wateroverlast en hittestress, dit komt met name door de afwezigheid van groene plekken. Daarnaast tonen vele onderzoeken aan dat groen in de stad ontmoetingen, gezondheid en langer verblijf stimuleert. 

De opgave

Voor het uitbreiden en verbinden van groen in de binnenstad zal ingezet moeten worden op drie speerpunten:

 • Het vergroenen van de stadsrand
 • Het vergroenen van pleinen in de binnenstad
 • Het vergroenen van het kernwinkelgebied.

Zie het gebiedsprofiel (hierboven) voor een impressie van de vergroeningsmogelijkheden.

2.    Herstellen van het gevelbeeld

De binnenstad van Roermond staat vol prachtige panden. Historische foto’s tonen een rijke hoeveelheid aan unieke historische gevels die door de jaren heen bewaard zijn gebleven. Veel winkels in de binnenstad zijn gevestigd in deze historische panden en bepalen de huidige sfeer van de binnenstad. Toch is deze kwaliteit onvoldoende zichtbaar in het straatbeeld. Bij winkelpanden is de eerste laag van de historische gevels vaak verborgen achter uitbundige reclame-uitingen, een wildgroei aan winterterrassen, overmaatse luifels of overkappingen, of kwalitatief matige verbouwingen. De oorspronkelijke kwaliteit van de gevels, evenals de beleving van het unieke straatbeeld gaan hiermee verloren.

De opgave

Het herstellen van het gevelbeeld van de historische panden lijkt tegen de belangen van de winkeliers van de binnenstad in te gaan. Vele winkels die in karakteristieke panden zijn gevestigd, hebben meer te doen met de kwaliteit van de oorspronkelijke gevel. Het is belangrijk om die ongewenste ontwikkeling om te draaien. Er wordt een restauratieve aanpak voorgesteld om de beleving van de binnenstad te versterken én de alle ondernemers hierin te ondersteunen. De kracht schuilt in de optelsom van een collectieve aanpak waarbij er breder naar de kracht van het straatbeeld gekeken wordt. De kwaliteitsimpuls voor individuele panden dient voor de binnenstad als geheel. Om een integrale opwaardering te borgen, zijn er 10 gouden regels opgesteld die als richtlijn dienen.

3.    Wonen boven en tussen winkels – mix van functies

Functiemenging is een belangrijke voorwaarde voor een levendige binnenstad. Roermond bruist door haar evenementen, maar biedt met name na sluitingstijd geen structurele levendigheid in de winkelstraten. Het combineren van woon en werkfuncties in de binnenstad is vanzelfsprekend en past bij een eigentijdse binnenstad. Het toevoegen van woningen binnen de bestaande structuur van de binnenstad is een belangrijk deel van de voorgestelde aanpak. Daarnaast worden onderscheidende ondernemingen of instellingen gestimuleerd om een mix van functies in de binnenstad aan te bieden. 

De opgave

De transformatie van bestaande winkels naar woningen dient met zorg te worden toegepast. Dit is in het verleden veelal niet gebeurd. De transformatie werkt veelal ongunstig wanneer een oorspronkelijk winkelpand wordt getransformeerd tot woning. Dit komt omdat men het gevoel krijgt in een etalage te wonen. Een garantie van privacy in combinatie met een kwalitatief ontwerp voor de woning is cruciaal, vooral in het kernwinkelgebied. Om te zorgen dat er naast het combineren van wonen en winkelen, ook een mix van winkelfuncties wordt aangeboden, zijn er subsidiemogelijkheden beschikbaar voor onderscheidend ondernemerschap.