Subsidieregelingen kwaliteitsimpuls binnenstad

3 Subsidieregelingen

Om samen te kunnen werken aan de binnenstad boost zijn er subsidieregelingen opgesteld. 

Deze subsidiemogelijkheden zijn er voor:

  • Gevelverbetering
  • Wonen boven winkels 
  • Onderscheidend ondernemerschap – mix van functies 

Hieronder vindt u meer informatie over de subsidiemogelijkheden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met economie@roermond.nl

Subsidie gevelverbetering

Deze subsidie is beschikbaar voor pandeigenaren met een commerciële functie op de begane grond in de binnenstad. Met deze subsidie wordt er een tegemoetkoming in de kosten verleend voor het kwalitatief opknappen en herstellen van historische en/of karakteristieke gevels. 

Hoogte van de bijdrage

  • Maximaal 65% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen tot een maximum van 
  • € 40.000 per pand. 
  • De bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de kosten voor materialen en loon die nodig zijn om de gevel aan te passen.

Voorwaarden

Het pand, met name de winkelpui op de begane grond, dient aan te sluiten op zowel het historische karakter van de binnenstad als dat van het pand zelf. Dit houdt in dat er aandacht moet worden besteed aan de vormgeving van de pui, de materiaalkeuze, kleurstellingen en het verwijderen van luifels en reclame-uitingen. Het herstellen van achterstallig onderhoud komt niet in aanmerking voor deze subsidie.

Hulp nodig?

Een architect kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het opstellen van een schetsen en het uitwerken van ontwerpmogelijkheden (deze kosten komen ook voor subsidie in aanmerking). Onze adviseur monumentenzorg kan u daarnaast helpen bij het aanvragen van de subsidie, bouwtechnisch onderzoek of het informeren over historisch onderzoek. 

Heb ik een vergunning nodig?

Ja, voor het aanpassen van een gevel is een omgevingsvergunning nodig. Plan hiervoor zo vroeg mogelijk een afspraak in met een medewerker van het Omgevingsloket om uw plannen te bespreken. 

Vragen of advies nodig?

Wij adviseren u om voor het aanvragen van de subsidie, een gesprek aan te vragen met onze ‘medewerker stimuleringsregelingen’ om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via economie@roermond.nl.

Subsidie aanvragen?

Subsidie wonen boven en tussen winkels

Deze subsidie is beschikbaar voor pandeigenaren met een commerciële functie in de binnenstad. Met de subsidie wordt er een tegemoetkoming in de kosten verleend voor het transformeren van een commerciële functie naar woonfunctie.

Hoogte van de bijdrage

  • Maximaal 35% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen tot een maximum van € 40.000 per pand.
  • De bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de kosten voor materialen en loon die nodig zijn voor verbouwing en herinrichting.

Voorwaarden

De woonfunctie dient in een leegstaand of deels leegstaand commercieel vastgoed te worden gerealiseerd en uitsluitend voor betaalbaar aanbod. Er dient te worden aangetoond dat de woningen zijn- of worden verhuurd.

Vragen of advies nodig?

Wij adviseren u om voor het aanvragen van de subsidie, een gesprek aan te vragen met onze ‘medewerker stimuleringsregelingen’ om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via economie@roermond.nl.

Subsidie aanvragen?

Subsidie onderscheidend ondernemerschap: mix van functies – inrichting winkelpand

Deze subsidie is voor ondernemers start als huurder of eigenaar in een leegstandpand met een commerciële functie in de binnenstad. Met de subsidie wordt er een tegemoetkoming in de kosten verleend voor het realiseren van een onderscheidende onderneming of instelling. Denk hierbij aan het verbouwen of inrichten van een pand. 

Hoogte van de bijdrage

  • Maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen tot een maximum van € 10.000 per pand.
  • De bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de kosten voor materialen en loon die nodig zijn voor verbouwing en herinrichting.

Voorwaarden

De invulling van de functie dient in leegstaand vastgoed in de binnenstad te worden gerealiseerd op de begane grond en zichtbaar vanaf straatzijde. Het moet aantoonbaar zijn dat er een duurzame invulling wordt geboden en een minimaal huurcontract van 2 jaar. Het pand biedt een ‘mix van functies’ aan. onderscheidende onderneming of instelling. Dit betekent een onderneming of instelling die een voor de binnenstad nieuw product, concept of dienst levert die zich onderscheid van op criteria zoals: kwaliteit van het product, concept of dienst, innovatie, duurzaamheid en  maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, klantbeleving en uitstekende klantservice of 
merk/imago.

Vragen of advies nodig?

Wij adviseren u om voor het aanvragen van de subsidie, een gesprek aan te vragen met onze ‘medewerker stimuleringsregelingen’ om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via economie@roermond.nl.

Subsidie aanvragen?

Subsidieaanvraag onderscheidend ondernemerschap

Plattegrond subsidiegebied

Via deze plattegrond kunt u zien of de locatie van uw pand in het subsidiegebied valt: