De binnenstad van Roermond krijgt een boost!

01 november 2023
Nieuwsbericht

In samenwerking met inwoners, ondernemers en andere belangstellenden in Roermond is een nieuw gebiedsprofiel voor de binnenstad tot stand gekomen.

Het gebiedsprofiel toont een zoektocht naar de specifieke kwaliteiten en kansen die de binnenstad van Roermond biedt. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het behouden en versterken van haar cultuurhistorisch erfgoed en haar evenementen.

Leegstand van diverse winkelpanden vraagt om een structurele stedenbouwkundige aanpak. Daarnaast is de binnenstad van Roermond door de verdichting door de jaren heen versteend geraakt, met als gevolg dat er een tekort is aan bomen en schaduwrijke plekken. Dit heeft impact op de leefbaarheid, verblijfskwaliteit, verduurzaming en hittestress in de stad. Uit het onderzoek van het gebiedsprofiel zijn 11 kansrijke gebieden gemarkeerd. Deze 11 kansrijke gebieden kunnen aan de hand van de samenhang van 3 pijlers (vergroening, herstellen van het gevelbeeld en mix van woon- en werkfunctie) bijdragen aan een ‘boost’ van de binnenstad:

De gemeente Roermond biedt subsidieregelingen aan voor vastgoedeigenaren die samen willen werken aan een boost voor de binnenstad.