Swalmen vanuit de lucht

Denk mee over een toekomstbestendig Swalmen!

22 december 2023
Projecten

Het centrum van de kern Swalmen kenmerkt zich in de huidige situatie tot een mix van winkels, horeca, wonen en ontmoeten. Door diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren is deze mix aan verandering onderhevig. Om het centrum van Swalmen voor de komende jaren leefbaar en levendig te houden wordt onderzocht samen met de inwoners van Swalmen welke maatregelen noodzakelijk en/of gewenst zijn.

Het doel is om een plan op te stellen die voldoet aan de behoeften van de inwoners en consumenten van Swalmen. We zorgen ervoor dat de leefbaarheid en beleving in Swalmen altijd meegenomen worden in de plannen. Ook zorgen we ervoor dat elke verschillende plek de juiste aandacht krijgt die specifiek nodig is voor die plek. Met het centrum van de kern Swalmen als middelpunt gaan we ons richten op leefbaarheid, vergroening, verduurzaming en hittestress. We zoeken naar oplossingen voor de verkeersverbinding en hoe versterken we de positieve gezondheid in het centrum? Door elkaar te ontmoeten, spelen of bewegen?

 1. Stedenbouwkundige oplossingen:
  Wat missen we, wat is er goed, wat moeten we behouden en hoe kunnen we dit nog versterken? 
 2. (Verkeers)verbindingen en samenhang
  Aandacht voor (fiets)parkeren, langzaam verkeersverbinding en betere toegang.
 3. Het is belangrijk om goed te kijken hoe het gaat met de economie in het centrumgebied van Swalmen.  We moeten goed kijken naar wat er allemaal gebeurt in het centrum van Swalmen. Dit betekent onderzoeken welke bedrijven er zijn, of ze levensvatbaar zijn, hoeveel ze kunnen verkopen, en wat er goed en minder goed gaat. Ook moeten we kijken naar wat de sterke en zwakke punten zijn en hoe we dingen kunnen verbeteren. Hierbij krijgt ook Stichting Streetwise een aanvullende rol.
 4. Een beoordeling van hoe prettig het is om er te wonen, hoe veilig het is, wat voor sociale activiteiten er zijn, welke voorzieningen beschikbaar zijn, hoe het met het welzijn staat, en hoe bewoners kunnen meedoen en samenwerken. Burgerinitiatieven kunnen hierbij worden betrokken.
 5. Beleving toevoegen:
  Het uitwerken van enkele concrete voorstellen en/of ideeën voor gebieden en/of specifieke plekken. We willen de ervaring bevorderen door specifiek te kijken naar de kansen die liggen in de thema’s groen, water en erfgoed. 
 6. Bevorderen van de kwalitatieve herinrichting van openbare ruimte:
  - Vergroening van het openbaar gebied (in relatie tot hittestress / klimaatadaptatie);
  - Toevoegen kwalitatief groen;
  - Kwaliteit van terrassen, (gevel)reclame, winkelpuien, verduurzaming van panden etc;
  - Kwaliteit van de pleinen en de relatie daar tussen (zichtlijnen en knooppunten).

Informatieavond

Woensdag 24 april
Van 19:30 tot 21:00 
De Mert 
Markt 1 Swalmen