Exploitatievergunning horeca

Begint u een horecabedrijf zoals bijvoorbeeld een café, ijssalon, bed & breakfast of restaurant? Of neemt u het over? Vraag dan een exploitatievergunning horecabedrijf aan. Ook als u geen alcohol schenkt, heeft u een exploitatievergunning nodig. Schenkt u wel alcohol? Dan heeft u ook een Drank- en Horecawetvergunning nodig.

Hoe vraag ik het aan?

Vul de onderstaande formulieren in en voeg de gevraagde bijlagen toe:

 • Aanvraagformulier exploitatievergunning (gevraagde bijlagen toevoegen). Zie eventueel ook onderstaande toelichting.
 • Situatietekening.
 • Bibob-vragenformulier (gevraagde bijlagen toevoegen).

Verstuur de gevraagde formulieren en bijlagen per post op naar: postbus 900, 6040 AX Roermond.

Toelichting aanvraagformulier exploitatievergunning

 1. De eenmanszaak en de vennootschap onder firma worden aangemerkt als natuurlijke personen.
  ​​​​​​Aan een in het Handelsregister ingeschreven rechtspersoon wordt een dossiernummer toegekend door de Kamer van Koophandel. Dit dossiernummer moet hier worden vermeld.
 2. Deze vraag spreekt voor zich.
 3. De eenmanszaak en de vennootschap onder firma worden aangemerkt als natuurlijke personen. Bij deze vraag moeten alle ondernemers van de eenmanszaak of de vennoten van de vennootschap onder firma worden vermeld.
 4. Hier kunt u de (handels)naam en vestigingsplaats van het bedrijf waarvoor u de vergunning aanvraagt, vermelden.
 5. Een rechtspersoon heeft bestuursleden. Ook deze bestuursleden staan vermeld in het Handelsregister. De namen van deze bestuurders (bv. voorzitter, penningmeester, secretaris) moeten bij deze vraag vermeld worden.
 6. Bij deze vraag moet(en) de leidinggevende(n) worden opgegeven die geen ondernemer of of bestuurslid zijn.
  Leidinggevenden zijn die personen die algemene leiding geven aan de horecalokaliteit en de personen die onmiddellijk leiding geven aan een horecalokaliteit.
 7. Deze vraag heeft betrekking op de ruimte(n) (lokaliteit(en)) waarvoor de vergunning moet gelden. Bij “situering” moet per lokaliteit worden aangegeven of de lokaliteit op de begane grond of op een verdieping ligt, de eventuele benaming en wat de oppervlakte van deze ruimte is.
 8. Deze vraag spreekt voor zich.
 9. Deze vraag spreekt voor zich.
 10. Bij deze vraag kunt u aangeven wat voor soort horecabedrijf u wenst te exploiteren.
  Ondersteunende horeca is een vorm van horeca die ondersteunend is aan de hoofdfunctie/-activiteit. Voorbeelden van ondersteunende horeca zijn softijsverkoop in een speciaalzaak met zoetwaren, een koffiehoek in een bakkerswinkel, verkoop van belegde broodjes in een slagerswinkel, een koffiehoek in een meubelzaak, een café of restaurant in een warenhuis of een restaurant in een tuincentrum.
 11. Een terras is een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van een horecabedrijf waar sta- en/of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid en/of verstrekt. Het terras maakt onderdeel uit van het horecabedrijf, en moet op de exploitatievergunning worden vermeld.
 12. Indien het terras op de openbare weg is gelegen, moet u daarvoor tevens een terrasvergunning aanvragen.
 13. Wanneer u bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken wenst te verstrekken voor gebruik ter plaatse, moet u daarvoor tevens een drank- en horecavergunning aanvragen.

Waar moet ik aan voldoen?

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • Als leidinggevende bent u niet van slecht levensgedrag.
 • De vestiging van het horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.

Binnen enkele dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. De aanvraag wordt normaal gesproken afgehandeld binnen acht weken.

Verandert er iets aan uw situatie?

U dient de volgende zaken te melden bij de gemeente. De bijhorende documenten vindt u onderaan deze pagina.

Er komt een andere leidinggevende of een leidinggevende gaat weg: 

 • formulier wijziging leidinggevende(n)invullen en gevraagde bijlagen toevoegen.
 • formulier verklaring leidinggevenden.

Er komt een nieuwe eigenaar (de nieuwe eigenaar vraagt een nieuwe vergunning aan). U verandert bouwtechnisch iets aan de horecagelegenheid en/of terras.

Kosten

 • Aanvraag exploitatievergunning €39,40.
 • Wijziging exploitatievergunning €32,40.
 • Exploitatievergunning voor een inrichting die niet ook een inrichting is in de zin van de Drank- en Horecawet (waarvoor geen Drank- en Horecawetvergunning benodigd is) €156,25.

Meer informatie

 • Wilt u alcohol schenken? Dan heeft u ook een Drank- en Horecawetvergunning nodig.
 • Neem bij vragen contact op met het Klant Contactcentrum van de gemeente Roermond via 14 0475.