Omgevingsplan

Gaat u bouwen, verbouwen of een huis kopen? Dan kan het handig zijn om het omgevingsplan in te zien.

Wat is een omgevingsplan?

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. De gemeente kan hier voor ieder gebied zeggen welke activiteiten zij wel of niet toestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In het omgevingsplan staat wat mag op een bepaalde plek in de stad en hoe een gebied en gebouwen gebruikt mogen worden. Meer informatie over het omgevingsplan vindt u op onze Omgevingswet paginaexterne-link-icoon.

Omgevingsplan inzien

Alle regels voor de fysieke leefomgeving die gelden in Roermond kunt u raadplegen via het nieuwe omgevingsloketexterne-link-icoon (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) via Regels op de kaart.

Afwijken van het omgevingsplan

Heeft u een idee dat in strijd is met het bestaande beleid of omgevingsplan? Breng dit vrijblijvend voordat u een aanvraag indient bij ons in. Wij bespreken uw idee vervolgens intern aan de intaketafel. Bij de intaketafel bespreken we met collega’s de wenselijkheid en kans van slagen van uw idee. 

Om te achterhalen hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning kunt krijgen voor uw (bouw)plan dat afwijkt van het geldende omgevingsplan, kunt u eerst een conceptverzoek indienen. U krijgt hiermee in een vroeg stadium te horen of de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan een afwijking van het omgevingsplan. Aan het indienen van een conceptverzoek zijn kosten verbonden.

Omgevingsvergunning aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van en omgevingsvergunning vindt u op de pagina 'Omgevingsvergunning'. Vraag de vergunning aan via het nieuwe omgevingsloket.externe-link-icoon Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u eHerkenning (minimaal niveau 2) nodig. 

Communicatie via berichtenbox jeleefomgeving.nl

Tijdens de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, conceptverzoek of melding kunnen wij gebruik maken van een portaal waarmee we op een betrouwbare en veilige manier met burgers en bedrijven kunnen communiceren. Het portaal betreft de berichtenbox van jeleefomgeving.nlexterne-link-icoon.

Als u een aanvraag (omgevings)vergunning, conceptverzoek of melding heeft ingediend kunt u (en eventueel de gemachtigde) tijdens de behandeling een e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl met als onderwerp: Bericht van Gemeente Roermond. Na klikken op ‘bekijk uw bericht’ ontvangt u via uw mailbox een inlogcode.

Let op, onze berichten kunnen gezien worden als ‘Ongewenste e-mail’ in uw mailbox. Via de berichtenbox zijn hier de door ons verstuurde documenten te bekijken en te downloaden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op