Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat sinds 1 juli 2020 uit 17 clusters. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de schakel tussen het college van Burgemeester en Wethouders en het ambtelijk apparaat. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college van B&W.

De gemeentesecretaris heeft de volgende nevenfuncties:

  • Luitenant-kolonel der Artillerie (R), RMBA Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek

Nevenfuncties: geen

  • Secretaris Stichting Rampenfonds Limburg
  • Lid algemeen bestuur Harmonie Concordia Melick

Het team control wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris. Deze bestaat uit de volgende personen:

Lucia van den Bongard: juridisch concern controller.
Nevenfuncties:
Lid van de Raad van Toezicht, Stichting voor Primair Onderwijs gemeente Peel en Maas.
Bestuurslid, Stichting Opmaat Muziekschool Helden.

Karel Timmermans: financieel concern controller.
Nevenfuncties: geen.

 

De gemeentesecretaris en de directeuren vormen samen het concern management team. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie