Over de gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 17 clusters. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de schakel tussen het college van Burgemeester en Wethouders en het ambtelijk apparaat.

Gemeentesecretaris John van Putten

De gemeentesecretaris, John van Putten, is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college van B&W.

Nevenfuncties gemeentesecretaris: geen

Nevenfuncties griffier

  • Secretaris Stichting Rampenfonds Limburg
  • Secretaris Harmonie Concordia Melick
  • Lid bestuur Heritage Sinfoniëtta
  • Voorzitter Stichting Peter Heijnen Waarderingsprijs 

Nevenfuncties controllers

Het team control wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris. Deze bestaat uit de volgende personen:

Lucia van den Bongard: juridisch concern controller

Nevenfuncties:

  • Lid van de Raad van Toezicht, Stichting voor Primair Onderwijs gemeente Peel en Maas.
  • Bestuurslid, Stichting Opmaat Muziekschool Helden.

Karel Timmermans: financieel concern controller

Nevenfuncties: geen.

Danny Weerts: concerncontroller

Nevenfunctie:

  • Advisering en ondersteuning implementatie rechtmatigheidsverantwoording gemeente Valkenburg aan de Geul

Susanne van Bree: adviseur audit & control

Nevenfunctie:

  • Lid financiële commissie V.V. de Rogstaekers

Concern management team

De gemeentesecretaris en de directeuren vormen samen het concern management team. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie