Gemeenteraad en commissies

Uitleg over de samenstelling van onder andere de gemeenteraad, auditcomité en college van B&W.