vergaderhamer iconGemeenteraad en commissies

Uitleg over de samenstelling van onder andere de gemeenteraad, auditcomité en college van B&W.

Samenstelling gemeenteraad en commissies

In iBabs vindt u de samenstelling van gemeenteraad, auditcomité, commissie BM, commissie BS, commissie RU en de werkgeverscommissie.

Actuele agenda’s, besluiten en verslagen

Alle raadsinformatie vanaf april 2018 vindt u terug in bestuursinformatiesysteem iBabs.

Archief besluitenlijsten en verslagen

Bent op zoek naar besluiten en verslagen uit eerdere raadsperiodes? 

  • Informatie over de raad van periode 2010-2018, vindt u in Notubiz.
  • Alle informatie die eerder op onze website stond (vanaf 2010) vindt u in ons webarchief.