Zo werken gemeenteraad en commissies

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad wordt wel aangeduid als het algemeen bestuur, het college van B&W als het dagelijks bestuur. Vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op enkele uitzonderingen na, openbaar.

De gemeenteraad laat zich in zijn werkzaamheden bijstaan door een drietal raadscommissies. Lees hier meer over de raadscommissies

De hoofdtaken van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente, bepaalt de kaders van het beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt door de inwoners gekozen en wordt daarom volksvertegenwoordiging genoemd. Het bepalen van kaders houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente en waar het geld aan uitgegeven wordt. 

Instrumenten van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente, bepaalt de kaders van het beleid en controleert de gemeentebestuurders. Om die taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, kunnen raadsleden gebruikmaken van verschillende instrumenten. 

Vergaderstukken

De openbare vergaderstukken kunnen worden bekeken in het raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon. Hierin zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies terug te vinden vanaf 1 april 2018. Kies de gewenste vergadering en u kunt alle vergaderstukken hierin terugvinden. 

Reglement van orde

De gemeenteraad heeft een reglement van orde voor zijn vergaderingen. Hierin zijn regels over o.a. het vergaderen van de gemeenteraad opgenomen. Ook voor de commissies is een verordening vastgesteld.

Gedragscodes bestuurlijke integriteit

Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen de verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele gemeentelijke organisatie en het hele gemeentebestuur in al zijn geledingen aangaat. Bekijk hier de gedragscodes: 

Is er sprake van een melding dan wordt deze behandeld  volgens dit protocol: