Gladheidsbestrijding

Bij sneeuw, ijzel of vrieskou strooit de gemeente Roermond de belangrijkste wegen. Bekijk hier wanneer en waar de gemeente strooit bij gladheid.

Wanneer wordt er gestrooid?

Het opstarten van een strooiactie gebeurt in de regel op basis van een melding van Meteo-Consult. Zij adviseren de gemeente 24 uur per dag over de weersgesteldheid en over eventueel op te starten strooiacties. Strooien gebeurt zoveel mogelijk preventief, wanneer gladheid door opvriezen, sneeuwval of ijzel wordt voorspeld. Daarnaast kan het nodig zijn dat er wordt gestrooid op het moment dat het al glad is. Wanneer er sprake is van gladheid wordt, ongeacht het tijdstip, direct gestrooid.

Op welke wegen strooit de gemeente?

De gemeente strooit eerst op:

  • bruggen, viaducten, hoofd- en doorgaande wegen.
  • fietspaden langs deze wegen, industrieterreinen, busroutes, gevaarlijke hellingen, ziekenhuis (EHBO), huisartsenpost, omgeving middelbare scholen en routes gevaarlijke stoffen.

Bij sneeuwval:

  • ook worden halteplaatsen van het openbaar vervoer, trappen, ingangen van bejaardenhuizen, oversteekplaatsen en de promenade- en andere winkelgebieden schoongehouden. 

Dit is alleen mogelijk wanneer er voldoende medewerkers beschikbaar zijn.

Straten, stoepen en fietspaden die niet in de hoofdroute liggen, worden niet gestrooid.

Wat kan ik zelf doen bij gladheid?

Bij gladheid moet u altijd extra voorzichtig zijn en uw weggedrag aanpassen aan de verkeerssituatie. U kunt zelf ook meewerken aan een sneeuw- en ijsvrije omgeving. U kunt strooizout kopen bij verschillende supermarkten of bouwmarkten. Veeg eerst de sneeuw weg voordat u zout strooit. Denk ook aan het stoepje van uw buurman of –vrouw die minder goed ter been is. 

Let op! Houd bij winters weer altijd rekening met gladheid, ook op gestrooide wegen!

Gladheid melden

Gladde weg of niet goed gestrooid? U kunt hiervan een melding maken.

Melding makenexterne-link-icoon

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het team Buitendienst via 14 0475.

Kaart met de strooiroute