Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Melding openbare ruimte

Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat of buurt, dan vinden wij het fijn als u dat aan ons meldt. Ook als het gaat om gedumpt afval of vernielingen.

Direct melden

Liever met DigiD?

Wanneer u de melding doorgeeft via uw DigiD, worden uw persoonlijke gegevens automatisch ingevuld en u kunt de status van uw melding volgen in uw persoonlijke "mijn loket":

Direct regelen met DigiD

Wat kan ik melden?

Via dit meldingsformulier kunt u meldingen maken van bijvoorbeeld: 

  • Kapotte straatverlichting en verkeerslichten.
  • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel.
  • Milieuklachten (bijvoorbeeld bij stank- of geluidsoverlast).
  • Zwerfvuil en dumpingen van afval.
  • Kapotte verkeersborden en –palen.
  • Omgewaaide bomen.
  • Ongedierte en dode dieren (kadavers).

Heeft u een vraag of melding over verkeer en parkeren? Kijk dan eerst even bij veel gestelde vragen over verkeer en parkeren

Heeft u een vraag of melding over de riolering? Kijk dan op de pagina 'riolering en water'

Kan ik ook telefonisch een melding maken?

U kunt ons ook bellen. Dat kan tijdens kantooruren op 14 0475.

Milieuklachten

Bij de gemeente Roermond kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week milieuklachten melden. Milieuklachten kunnen betrekking hebben op hinder en (geluids-) overlast, veroorzaakt door bedrijven, en mogelijke (ernstige) verontreiniging van bodem, lucht en/of water. Daarnaast is het meldpunt ook bedoeld voor bedrijven die direct melding moeten maken van incidenten, ongevallen of andere ongewone zaken die zich binnen hun poorten voordoen. Een milieuklacht melden kan: