Melding openbare ruimte

Als er iets niet werkt, kapot is of als u overlast ervaart in uw straat of buurt, dan vinden wij het fijn als u dat aan ons meldt. Ook als het gaat om gedumpt afval of vernielingen.
Wanneer u de melding doorgeeft via uw DigiD, worden uw persoonlijke gegevens automatisch ingevuld en u kunt de status van uw melding volgen in uw persoonlijke "mijn loket". Als u geen DigiD gebruikt, kunnen we u helaas géén terugkoppeling geven op uw melding.

Wat kan ik melden?

Via het meldingsformulier kunt u meldingen maken van bijvoorbeeld: 

  • Kapotte straatverlichting en verkeerslichten.
  • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel.
  • Milieuklachten (bijvoorbeeld bij stank- of geluidsoverlast).
  • Zwerfvuil en dumpingen van afval.
  • Kapotte verkeersborden en –palen.
  • Omgewaaide bomen.
  • Ongedierte en dode dieren (kadavers).

Let op: 

Telefonisch een melding maken

U kunt ons ook bellen. Dat kan tijdens kantooruren op 14 0475.

Milieuklachten

Bij de gemeente Roermond kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week milieuklachten melden. Milieuklachten kunnen betrekking hebben op hinder en (geluids-) overlast, veroorzaakt door bedrijven, en mogelijke (ernstige) verontreiniging van bodem, lucht en/of water. Daarnaast is het meldpunt ook bedoeld voor bedrijven die direct melding moeten maken van incidenten, ongevallen of andere ongewone zaken die zich binnen hun poorten voordoen. Een milieuklacht melden kan:

Een melding van een bedrijf over een ongewoon voorval kan: