Het gevaar van lege lachgascilinders

20 december 2023
Nieuwsbericht

‘Pssst, gooi niet weg, lever 'm veilig (en anoniem) in’
 
We komen met grote regelmaat lachgascilinders tegen in de openbare ruimte, natuur, afvalcontainers en vuilniswagens. Dat is zeer gevaarlijk, want lachgascilinders kunnen ontploffen. Op sommige plekken in het land heeft dit al tot ernstige ongelukken geleid. Bovendien zijn in Roermond al een paar partijen restafval bij de afvalverwerker afgekeurd vanwege de aanwezigheid van lachgascilinders. Dit leidt tot extra hoge verwerkingskosten, die mee zullen wegen in de bepaling van de toekomstige afvalstoffenheffing. 

Lever ze anoniem in bij het milieupark

Lege lachgascilinders kunt u gratis en anoniem inleveren bij het milieupark aan de Mijnheerkensweg. Als u een lachgascilinder anoniem inlevert worden er géén vragen gesteld en er wordt niets geregistreerd. Als u wordt gevraagd wat u komt brengen, kunt u zeggen: klein chemisch afval. Dat is gratis en gaat niet ten koste van uw gratis beurten. Wij zorgen ervoor dat de cilinders veilig opgeslagen en afgevoerd worden.

Heeft u een lachgascilinder gevonden?

Gooi de lachgascilinder in ieder geval niet in een afvalcontainer.

Voorkom ongelukken

Lachgas valt sinds begin 2023 onder de opiumwet. De cilinders waarin lachgas wordt bewaard, worden sindsdien regelmatig in het afval aangetroffen. Dit is NIET de bedoeling. In extreme gevallen kunnen de cilinders namelijk exploderen, bijvoorbeeld als ze in een verbrandingsoven terecht komen of in een vuilnisauto worden samengeperst. De medewerkers van de ophaaldienst lopen onnodig gevaar. Voorkom daarom in alle gevallen dat lachgascilinders bij het gewone afval of in het milieu terecht komen.