Informatie en ondersteuning voor Oekraïners

Om in aanmerking te komen voor voorzieningen in Nederland, moeten vluchtelingen uit Oekraïne zich registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook moeten zij zo goed mogelijk toegang krijgen tot zorg en ondersteuning. Zij ontvangen leefgeld of mogen gaan werken. Vanaf 1 april hebben zij geen werkvergunning meer nodig.

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne. 

Op de website TouchToTell vindt u ‘praatplaten’ met pictogrammen en vertalingen die kunnen ondersteunen bij vertalingen. Zie www.touchtotell.com/oekraine-kinderenexterne-link-icoon

Vertaalhulpen

Mensen die kunnen helpen met vertalen bieden zich ook aan via de website www.vertaalhulpoekraine.nlexterne-link-icoon

Deze website in het Oekraïens

Onze website kunt u automatisch in het Oekraïens laten vertalen via Google Translate:

Nieuwkomersonderwijs

Alle kinderen in Nederland zijn leerplichtig en hebben recht op onderwijs. Dat geldt ook voor kinderen van nieuwkomers. Het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers wordt georganiseerd binnen de bestaande structuren van het nieuwkomersonderwijs. Daarbij gaat het in het primair onderwijs om nieuwkomers- en taalklassen en in het voortgezet onderwijs om eerste opvang anderstaligen.

Nieuwe aanmeldingen in nieuwkomersonderwijs dienen centraal gemeld worden. Voor individuele scholen betekent dit dat zij niet zonder meer kinderen toelaten tot het onderwijs, maar een aanmelding allereerst centraal melden.

Kinderen 4-12 jaar

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar komen in aanmerking voor primair onderwijs en dienen centraal gemeld te worden bij Stichting Swalm & Roer via (email) miekemennen@swalmenroer.nl of (telefoon) 0475-345830.

Kinderen 12-18 jaar
Kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar komen in aanmerking voor voortgezet onderwijs en dienen centraal gemeld te worden gemeld bij Nt2 Mundium College via (email) aanmelding@nt2mundium.nl of (telefoon) 0475-453618.

Onderwijs vanaf 18 jaar

De Oekraïense ontheemden zijn niet inburgeringsplichtig vanaf 18. Echter kunnen de ontheemden gebruik maken van het aanbod op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Leerlingenvervoer

Leerlingen die in de gemeente Roermond verblijven, komen in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer zij minimaal 6 kilometer afstand moeten overbruggen voor (nieuwkomers)onderwijs. Leerlingen die een afstand minder dan 6 kilometer moeten overbruggen, komen in principe niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Hierover kan contact worden opgenomen via (email) leerlingenvervoer@roermond.nl.

Kinderopvang

Het gebruik maken van kinderopvang is niet verplicht. Ook de organisatie hiervan door de gemeente is geen verplichting. 
Nieuwkomers die kinderopvang nodig hebben kunnen zich rechtstreeks melden bij de kinderopvangorganisatie van hun keuze.  

De volgende kinderopvangaanbieders hebben behalve reguliere kinderopvang een extra taalaanbod voor 2-4 jarigen.
Stichting kinderopvang Roermond   email: klantenservice@krmd.nl                                                                                         tel. 0475-337049
Stichting Leefkind                                    email: info@leefkind.nl                                                                                                           tel. 0475-505050
Kinderopvang ’t Treintje                        email:treintje.bengelkes@gmail.com                                                                             tel. 0475-339003
Istia Kinderopvang                                   email: info@vrijeschoolvenlo.nl                                                                                        tel. 06-47345976
VOF Keet in de Kerk                                 email: info@keetindekerk.com                                                                                          tel. 06-41780385

Vluchtelingen in een gemeentelijke opvang

Volwassenen en kinderen krijgen leefgeld per maand per persoon. Dit is opgebouwd uit een component voor voedsel en voor kleding en andere persoonlijke spullen. De hoogte is afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Vluchtelingen in particuliere opvang

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen ontvangen, net als vluchtelingen in de gemeentelijke opvang leefgeld per persoon per maand. Zij ontvangen een extra bedrag als wooncomponent.

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen géén leefgeld meer als zij:

  • uit de opvanglocatie vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden.
  • betaald werk gaan doen. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Om in aanmerking te kunnen komen voor leefgeld kunt u telefonisch een afspraak maken. U kunt bellen naar nummer 14 0475.

U ontvangt via de mail of post een brief met uw hulpvraag. In deze brief staat dat u binnen 2 werkdagen wordt gebeld door een consulent van de gemeente Roermond om een afspraak te maken voor de aanvraag leefgeld. Dit kan langer duren vanwege de vele aanvragen. Bij de afspraak moet u een identiteitsbewijs meenemen en bankpas (als u deze heeft).

Wij adviseren u met spoed een bankrekening in Nederland te openen.

Oekraïense vluchtelingen, die verblijven in de Gemeentelijke Opvang, worden door de medewerkers op de opvanglocatie aangemeld bij een huisarts in de buurt. 

U kunt vervolgens zelf een afspraak maken bij uw huisarts. 

Verblijft u bij een gastgezin of woont u zelfstandig? U kunt dan zelf een huisarts in uw buurt zoeken en zich aanmelden. 

Voor tandheelkundige noodhulp kunt u bellen met een tandartspraktijk in de buurt. De verzekering (RMO) vergoedt alleen bij acute pijnklachten tot 250 euro per jaar. 

Alle Oekraïense vluchtelingen met een BSN-nummer vallen onder de Regeling Medische zorg Ontheemden. U hoeft geen zorgverzekering af te sluiten en hebben recht op medische zorg in Nederland. Meer informatie over vergoedingen: https://www.rmoekraine.nl/Verzekerdenexterne-link-icoon

Hulp voor Dieren uit Oekraïne staat klaar om te helpen. Of het nu gaat om het adres van een dierenarts voor vaccinaties of (gratis) medische hulp, uitleg over wetten en regels of tijdelijk onderdak.  

Refugeehelp

Refugeehelp.com is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. U vindt er in meerdere talen informatie over veel onderwerpen via de knop rechtsboven.

WhatsApp service Rode Kruis

Vluchtelingen kunnen ook via WhatsApp een (voice-) bericht sturen naar +31 6 48 15 80 53externe-link-icoon. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met hen opgenomen door een vrijwilliger van het Rode Kruis in de gewenste taal.

Op de opvanglocatie

Op de opvanglocaties zijn de locatiecoördinator of gastheer/gastvrouw het eerste aanspreekpunt. 

Wegwijzer

Hulp nodig bij bankzaken, het aanvragen van een DigiD of het maken van een afspraak? 

Maak dan gebruik van het inloopspreekuur van de Wegwijzer:

  • Open inloopspreekuur: Maandag 9:30 – 11:30 uur bij de WegWijzer, Herteheym - Putkamp 6 Herten
  • Open inloopspreekuur: Dinsdag 9:00 – 11:00 uur  bij  de WegWijzer, Juridisch Loket - Kruisherenstraat 10 Roermond
  • Open inloopspreekuur: Dinsdag 13:30 – 16:30  uur bij de WegWijzer, Bredeweg 239d Roermond - tel: 088-6560600
  • Open inloopspreekuur : Donderdag 9.00-12.00 uur bij de WegWijzer, Bredeweg 239d Roermond - tel.088-6560600

Nee, gasthuishoudens ontvangen zelf géén financiële vergoeding van de overheid. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen wel een extra toelage per maand náást het leefgeld.