Panorama Maas - foto Koen Vullers

Opvang nieuwkomers

Op deze pagina vindt u meer informatie over de opvang van nieuwkomers. Onder nieuwkomers verstaan wij in Roermond:

  • Vluchtelingen: Mensen die hun thuisland ontvluchten vanwege oorlog, vervolging of ernstige onveiligheid.
  • Oekraïense ontheemden: Oekraïners die vanwege de oorlog in Oekraïne hun huizen hebben moeten verlaten en tijdelijk in Nederland verblijven.
  • Statushouders: Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en officieel in Nederland mogen blijven.
  • Alleenreizende minderjarige vluchtelingen: Kinderen en jongeren onder de 18 jaar die zonder ouders of voogd naar Nederland zijn gevlucht.