Initiatieven en participatie

We willen onze inwoners zoveel mogelijk mee laten doen, mee laten praten of mee laten denken. Zo maken we onze stad mooier! Heeft u een idee over de stad, bijvoorbeeld hoe u uw buurt socialer kunt maken? Wij zijn benieuwd naar uw ideeën. Ook vragen wij u mee te denken bij onze plannen, projecten, beleid en/of bij de uitvoering daarvan. U heeft invloed, misschien meer dan u denkt! Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden en voorbeelden van actief burgerschap.

Ik heb een idee (Bewonersinitiatief)

Heeft u een idee of plan voor Roermond of uw wijk? Een idee dat uw buurt socialer of veiliger kan maken? Wij horen graag uw idee.
Een bewonersinitiatief is een idee dat één of meerdere bewoners, soms met steun, zelf realiseren. Het idee verbindt bewoners en heeft geen winstoogmerk of commercieel belang.

Uw idee uitwerken

 • Wat is uw idee?
 • Voor wie is het idee?
 • Wat vinden andere mensen van uw idee?
 • Wat is er nodig om uw idee uit te voeren?
 • Hoe gaat u het idee uitvoeren?
 • Van wie krijgt u hulp bij de uitvoering
 • Hoe regelt u het geld dat nodig is?

Wij nemen binnen 6 weken contact met u op over uw idee.

Als uw idee voldoende is uitgewerkt, gaan we met u in gesprek. Tijdens dit gesprek leggen we u met een stappenplan uit, hoe u uw definitieve plan kunt indienen.

Als u vragen heeft over het indienen van uw idee, dan kunt u bellen naar het Klanten Contact Centrum via 14 0475.

U heeft uw idee uitgewerkt. Hoe nu verder?

Verder aan de slag met uw uitgewerkte idee of plan voor verbetering van je buurt of de stad? Als initiatiefnemer organiseert u in principe zelf de participatie. Maar waar moet u allemaal aan denken voordat u aan de slag kunt? Hieronder vindt u een stappenplan met handige adviezen hoe u dit kunt aanpakken.

Stap 1: Breng in beeld

Breng in beeld wie belang heeft bij uw initiatief en wie verder belanghebbende zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld de mensen zijn waarvoor uw idee is bedoeld, maar ook mensen en/of organisaties die op een andere manier iets te maken kunnen hebben met uw idee. Informeer uzelf over wet- en regelgeving, zodat u weet waaraan het idee of plan moet voldoen. Voor vragen over wet- en regelgeving kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente via 14 0475.

Stap 2: Ga in gesprek

Ga in gesprek met alle belanghebbenden (zoals de gemeente, zorg- of maatschappelijke partners, ondernemers e.d.). Onderzoek (op hoofdlijnen) met deze belanghebbenden of het idee realistisch, haalbaar en uitvoerbaar is.

Stap 3: Maak afspraken

Maak samen met de belanghebbenden afspraken: over het proces dat u wilt doorlopen, de samenwerking, de communicatie en de betrokkenheid van partijen tijdens vervolgfasen. Neem hier ook de wet- en regelgeving van de gemeente in mee. Nu zijn de kaders voor iedereen duidelijk.

Stap 4: Haal op

Ga in gesprek met de belanghebbenden en zoek steun voor uw idee. Wissel in deze gesprekken alle ideeën, overeenkomsten en knelpunten uit. Uit de gesprekken haalt u alle informatie op die nodig is om een plan te maken. Is er bijvoorbeeld voldoende draagvlak voor uw idee?

Stap 5: Werk uit

Werk uw initiatief uit tot een conceptplan en schrijf een toelichting. Hierin geeft u aan wat u hebt gedaan met de ideeën en belangen van de verschillende mensen en groepen die u heeft gesproken.

Stap 6: Toets 

Toets het conceptplan en de toelichting bij de belanghebbenden. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een informatieavond.
Let op: hier is het belangrijk om goede afspraken te hebben gemaakt over het proces! U wilt niet dat nu ineens andere zaken gaan spelen rond uw plan. Herkennen de belanghebbenden zich hierin en bent u niets vergeten? Dan kunt u het conceptvoorstel definitief maken. Dit kan ook het moment zijn om de eventueel nodige bestuurlijke goedkeuring te krijgen bij de gemeente.

Stap 7: Leg vast

Maak een verslag van alle acties die u heeft gedaan om tot een voorstel te komen én de resultaten hiervan (stap 1 t/m 6). Deel dit verslag met alle mensen die betrokken zijn.

Stap 8: Dien in

U bent klaar om het plan in te dienen! Voeg bij het definitieve plan het verslag (stap 7) dat uw heeft gemaakt. Dit kan gewoon op dezelfde manier zoals u uw 1e idee heeft ingediend.

U kunt uw uitgewerkte idee mailen naar mail@roermond.nl (incl. volledige naam en adres). 

Ik kan het beter (Right to Challenge)

Right to Challenge (het Recht om Uit te dagen) is een mogelijkheid wanneer een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten willen overnemen, als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

Zo gaan bewoners bijvoorbeeld een dienst/taak helemaal zelf uitvoeren en zijn zij zelf verantwoordelijk. Het kan ook dat bewoners willen dat een dienst/taak anders en slimmer wordt uitgevoerd.

Spelregels Right to Challenge

 • Alle lokale taken en verantwoordelijkheden mogen uit worden gedaagd, behalve taken die exclusief aan de overheid zijn voorbehouden zoals bijvoorbeeld de uitgifte van paspoorten, de basisregistratie van personen, het verstrekken van vergunningen, handhaving en toezicht of het werk van hulpdiensten.
 • Alle inwoners mogen een initiatief indienen.
 • Het idee moet het algemeen belang van een wijk/buurt of de hele stad dienen;
 • Het idee moet kwalitatief goed zijn;
 • De buurt/wijk moet het idee dragen;
 • De uitvoering van het idee moet voor een periode zijn;
 • Het idee mag niet meer kosten dan dat de gemeente er nu voor uit geeft.

Uw idee voor Right to Challenge uitwerken

 • Wat is uw idee?
 • Wat kunt u beter dan de gemeente?
 • Op welke manier zou u dit beter kunnen?
 • Voor wie is het idee?
 • Wat vinden andere mensen van uw idee?
 • Wat is er nodig om uw idee uit te voeren?
 • Hoe gaat u het idee uitvoeren?
 • Van wie krijgt u hulp bij de uitvoering?

Wij nemen binnen 6 weken contact met u op over uw idee

Als uw idee voldoende is uitgewerkt, gaan we met u in gesprek. Tijdens dit gesprek leggen we u met een stappenplan uit, hoe u uw definitieve plan kunt indienen.

U heeft het idee voor Right to Challenge uitgewerkt. Hoe nu verder?

Verder aan de slag met uw uitgewerkte idee of plan voor verbetering van je buurt of de stad? Als initiatiefnemer organiseert u in principe zelf de participatie. Maar waar moet u allemaal aan denken voordat u aan de slag kunt? Hieronder vindt u een stappenplan met handige adviezen hoe u dit kunt aanpakken.

Stap 1: Breng in beeld

Breng in beeld wie belang heeft bij uw initiatief en wie verder belanghebbende zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld de mensen zijn waarvoor uw idee is bedoeld, maar ook mensen en/of organisaties die op een andere manier iets te maken kunnen hebben met uw idee. Informeer uzelf over wet- en regelgeving, zodat u weet waaraan het idee of plan moet voldoen. Voor vragen over wet- en regelgeving kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente via 14 0475.

Stap 2: Ga in gesprek

Ga in gesprek met alle belanghebbenden (zoals de gemeente, zorg- of maatschappelijke partners, ondernemers e.d.). Onderzoek (op de belangrijkste punten) met deze belanghebbenden of het idee realistisch, haalbaar en uitvoerbaar is.

Stap 3: Maak afspraken

Maak samen met de belanghebbenden afspraken: over het proces dat u wilt doorlopen, de samenwerking, de communicatie en de betrokkenheid van partijen tijdens vervolgfasen. Neem hier ook de wet- en regelgeving van de gemeente in mee. Nu zijn de kaders voor iedereen duidelijk.

Stap 4: Haal op

Ga in gesprek met de belanghebbenden en zoek steun voor uw idee. Wissel in deze gesprekken alle ideeën, overeenkomsten en knelpunten uit. Uit de gesprekken haalt u alle informatie op die nodig is om een plan te maken. Is er bijvoorbeeld voldoende draagvlak voor uw idee?

Stap 5: Werk uit

Werk uw initiatief uit tot een conceptplan en schrijf een toelichting. Hierin geeft u aan wat u hebt gedaan met de ideeën en belangen van de verschillende mensen en groepen die u heeft gesproken.

Stap 6: Toets 

Toets het conceptplan en de toelichting bij de belanghebbenden. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een informatieavond.
Let op: hier is het belangrijk om goede afspraken te hebben gemaakt over het proces! U wilt niet dat nu ineens andere zaken gaan spelen rond uw plan. Herkennen de belanghebbenden zich hierin en bent u niets vergeten? Dan kunt u het conceptvoorstel definitief maken. Dit kan ook het moment zijn om de eventueel nodige bestuurlijke goedkeuring te krijgen bij de gemeente.

Stap 7: Leg vast

Maak een verslag van alle acties die u heeft gedaan om tot een voorstel te komen én de resultaten hiervan (stap 1 t/m 6). Deel dit verslag met alle mensen die betrokken zijn.

Stap 8: Dien in

U bent klaar om het plan in te dienen! Voeg bij het definitieve plan het verslag (stap 7) dat uw heeft gemaakt. Dit kan gewoon op dezelfde manier zoals u uw 1e idee heeft ingediend.

Als u vragen heeft over het indienen van uw idee kunt u bellen naar het Klanten Contact Centrum via 14 0475.

Ik heb geld nodig voor mijn idee

Als u een idee heeft voor de stad, dan is daar vaak ook geld voor nodig. Belangrijk is dat u zelf kijkt naar hoeveel geld er nodig is en waar dat geld vandaan kan komen. Er zijn verschillende manieren:

Crowdfunding

Via Voor je Buurt kunnen inwoners geld, hulp en materiaal werven voor concrete projecten in hun buurt of stad. Op de website van 'Voor je Buurt'externe-link-icoon kunt u meer informatie vinden.

Stichting de Uitdaging

​​​De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en lokale bedrijven. Ze brengen vraag en aanbod van materialen (meubels, spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (geld) bij elkaar. Mail voor meer informatie naar info@roermondseuitdaging.nl.

Oranje Fonds

Voor projecten die bijdragen aan een sociaal verbonden Nederland kunt u bij het Oranje Fonds een aanvraag doen. Op de website van het Oranje Fondsexterne-link-icoon vindt u meer informatie over onder andere de voorwaarden.

Subsidie

Voor sommige initiatieven bestaat de mogelijkheid om geld van de gemeente te krijgen. Op de pagina ‘subsidie aanvragen' kunt u de verschillende subsidiemogelijkheden bekijken.

U kunt uw uitgewerkte idee mailen naar mail@roermond.nl (incl. volledige naam en adres).