Subsidie aanvragen

Een stichting of vereniging kan in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. Organiseert u activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, welzijn, cultuur en sport? Voor het gedeelte dat de vereniging of stichting zelf niet kan betalen, kunt u subsidie aanvragen. Of u in aanmerking komt voor subsidie kunt u lezen in de beleidsregels op deze pagina.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

In de ‘Algemene Subsidieverordening Roermond 2008'externe-link-icoon leest u wat de regels zijn rondom het aanvragen en verlenen van een subsidie.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

  • In de beleidsregel van elke subsidie staan de voorwaarden van deze subsidie. De beleidsregels staan in het tabje 'Beleidsregels'.
  • Op basis van deze beleidsregel kunt u subsidie aanvragen.
  • De aanvraag moet voor een bepaalde datum ontvangen zijn, dit is benoemd in de regeling.
  • Dien uw aanvraag in bij het college van burgemeester en wethouders.

U kunt uw subsidieaanvraag online indienen met DigiD of eHerkenning.

Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie krijgt en de hoogte van deze subsidie.

Beleidsregels

Soorten subsidies

Wat is een budgetsubsidie?

De gemeente verstrekt diverse subsidies aan verenigingen/organisaties. Budgetsubsidies kenmerken zich vooral door:

  • De koppeling aan vooral loongebonden kosten bij grotere professionele welzijnsorganisaties;
  • Het structurele meerjarige karakter, meestal vastgelegd in een budgetovereenkomst.

Wat is een waarderingssubsidie?

Deze subsidie is een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm.

Wat is een eenmalige/incidentele subsidie?

Een incidentele subsidie is een eenmalige subsidie voor een kortdurende activiteit.

Steun- en subsidieregelingen cultuur

De gemeente Roermond zet in op behoud én versteviging van de culturele infrastructuur in Roermond. Met de regeling Maakplaats zet de gemeente in op versterking en diversifiëring van de culturele infrastructuur en het aanbod. Meer informatie over Maakplaats, criteria en voorwaarden staan op www.maakplaats-roermond.nlexterne-link-icoon.

Subsidie voor monumenten

Meer informatie over subsidies voor monumenten leest u op de pagina 'monumenten reparatie en onderhoud'.

Toegekende subsidies bekijken

U kunt de subsidies die de gemeente Roermond verleend online vinden op de pagina 'verstrekte subsidies’.