Jeugd

De gemeente zorgt dat gezinnen, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuning:

  • Bij eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
  • Bij complexe opvoed- en opgroeivragen
  • Bij vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
  • Bij toeleiding naar gespecialiseerde hulp (Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget (Pdf, 40 kB)

Je hebt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geen verwijsbrief nodig. Door subsidie van de Midden-Limburgse gemeenten kost ondersteuning van het CJG jou niets.

Bel voor vragen of hulp (088) 6560 600 of ga naar www.cjgml.nl.

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft een Crisis Dienst Jeugd (CDJ). Dit team is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar en beschikbaar in crisissituaties.

  • Team spoedeisende hulp jeugdzorg: (088) 007 29 90

Meer informatie over deze spoedeisende hulp vindt u op de website van BJZ Limburg.

Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg is het centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden Limburg voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis is er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in balans met elkaar te leven. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen creëren we een plek waar veiligheid en geborgenheid voorop staan. Op de site van Veilig Thuis vindt u meer informatie.

Neem dan contact op met de jongerenraad. Meer informatie over de jongerenraad vind u op de pagina 'overlegorganen'