Jeugd

De gemeente zorgt dat gezinnen, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuning:

  • Bij eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
  • Bij complexe opvoed- en opgroeivragen
  • Bij vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
  • Bij toeleiding naar gespecialiseerde hulp (Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget)

Je hebt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geen verwijsbrief nodig. Door subsidie van de Midden-Limburgse gemeenten kost ondersteuning van het CJG jou niets.

Bel voor vragen of hulp 088 – 43 88 300 of ga naar www.cjgml.nl.

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft een Crisis Dienst Jeugd (CDJ). Dit team is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar en beschikbaar in crisissituaties.

  • Team spoedeisende hulp jeugzorg: 088 0072990

Meer informatie over deze spoedeisende hulp vindt u op de website van BJZ Limburg.

Neem dan contact op met de jongerenraad. Meer informatie over de jongerenraad vind u op de pagina 'overlegorganen'

 

Uw Reactie
Uw Reactie