Alle gedecoreerden op een rij (Koningsdag 2024)

Koninklijke onderscheidingen Koningsdag 2024

26 april 2024
Nieuwsbericht

Ter ere van Koningsdag heeft burgemeester Yolanda Hoogtanders de volgende Koninklijke onderscheidingen uitgereikt op vrijdag 26 april 2024:

De heer Peter Meuter (68 jaar) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Meuter is sinds 1976 een zeer actieve vrijwilliger bij voetbalvereniging D.E.S. in Swalmen waar hij ook al meer dan 55 jaar lid van is. Hij zet zich in als jeugdtrainer en begeleidt de jeugd tijdens competitiewedstrijden. Met enige regelmaat ondersteunde hij de accommodatiecommissie bij onderhoudswerkzaamheden op sportpark de Bosberg. Ook heeft hij bijgedragen aan de vele evenementen en andere activiteiten van deze voetbalclub. Hij heeft zijn sporen binnen de voetbalclub verdiend en is een voorbeeld voor velen. Sinds 2012 zet de heer Meuter zich ook in als zorgbegeleider op de Zorgboerderij De Middelhof in Swalmen. Hij begeleidt ouderen tijdens de dagbesteding met o.a. wandelen, kaarten, eten en samen in de tuin te werken. Met zijn inzet en betrokkenheid is hij een lichtpuntje in het leven van vele cliënten van De Middelhof.

De heer Jan Kessels (75 jaar) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2009 ondersteunt de heer Kessels als vrijwilliger de Heilige Lambertusparochie in Swalmen en sinds 2023 ook de Dionysiuskerk in Asselt. Hij is al 15 jaar op vrijwillige basis actief als koster van de Lambertusparochie. Hij verricht diverse werkzaamheden, zoals het openen en sluiten van de kerken en het uitvoeren van technische klusjes. Nooit doet men tevergeefs een beroep op hem.  Daarnaast verricht de heer Kessels sinds 2010 vrijwilligerswerk voor basisschool De Octopus in Swalmen. Hij is actief als leerlingenbegeleider en klusjesman. Hij is de 'knutselopa', verzorgt het onderhoud van het schoolgebouw, maakt de schoolmaterialen schoon, onderhoudt de schooltuin en ondersteunt bij (buitenschoolse) activiteiten. In 2018 werd het schoolplein omgedoopt tot het 'Opa Jan-Plein' als eerbetoon en uit dankbaarheid aan hem.

Mevrouw Steffie Mooren (51 jaar) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 2003 is mevrouw Mooren afgereisd naar Uganda om als verloskundige ontwikkelingswerk te gaan doen in het Kumi Hospital in Uganda. Hier constateerde zij een hoge moeder- en kindersterfte als gevolg van chronische armoede, veroorzaakt door structureel gebrek aan geld en zorg. Geïnspireerd door de toenmalige directeur besloot zij in 2004, destijds samen met een collega, de Stichting Kumi Hospital Uganda op te richten. Het verbeteren van verloskundige zorg in het ziekenhuis en in de regio werd het eerste doel. Inmiddels bestaat deze stichting uit vier personen. De doelen zijn inmiddels ook flink uitgebreid tot niet meer alleen het verbeteren van de verloskundige zorg in het ziekenhuis, maar ook preventie en behandeling van ondervoeding, het verrichten van veldwerk, de aanschaf van ziekenhuisapparatuur en het ondersteunen van een school. Daarnaast zet de stichting zich in voor het bevorderen van de zelfredzaamheid door het verlenen van mikrokredieten aan vrouwen en is er een gemengd boerenbedrijf opgericht. Mevrouw Moonen werft donateurs en geeft voorlichting en presentaties over het werk van de stichting om fondsen binnen te halen. Zij is de drager en het gezicht van de Stichting Kumi Hospital Uganda.

De heer Wim Tegelaers (67 jaar) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Tegelaers is al meer dan 25 jaar een actieve vrijwilliger voor de Fanfare St. Laurentius uit Leeuwen. In de functie van secretaris is de heer Tegelaers in 1998 toegetreden tot het bestuur van deze fanfare. Maar ook zijn expertise op financieel gebied kwam goed van pas toen vanuit de fanfare de Stichting Evenementen Roermond werd opgericht ten behoeve van het organiseren van grotere evenementen, zoals de PROMS-concerten. De heer Tegelaers werd penningmeester van deze stichting. Ook was hij verantwoordelijk voor het aanvragen van de (euregionale) subsidies. Sinds enkele jaren worden de PROMS-concerten gegeven onder de naam “Taste of Music”, waarbij bezoekers tijdens het concert kunnen genieten van een diner. In 2011 werd de heer Tegelaers penningmeester van de fanfare, een functie die hij nu nog vervult. Ook in deze functie is hij druk in de weer met het aanvragen van subsidies en andere financiële zaken. De subsidies zijn van groot belang voor onder meer de opleiding van de jeugdleden en de aanschaf van muziekinstrumenten en uniformen. Voor de fanfare is hij de stabiele factor. Hij is sociaal, deskundig en zeer betrokken bij “zijn fanfare”. Eerder was de heer Tegelaers als vrijwilliger betrokken bij de carnavalsvereniging “De Kaketoes”. Hij hielp onder meer bij het opbouwen van de carnavalswagens en het voorbereiden van Bonte Avonden. Ook was hij lid van de Raad van Elf.

De heer Henk Giesbers (73 jaar) uit Maasniel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al 25 jaar is de heer Giesbers bestuurslid van de Veldeke Krink Remunj. Hij is 20 jaar voorzitter geweest en in mei 2023 werd hij benoemd tot ere-voorzitter van deze vereniging. De heer Giesbers heeft in al die jaren een wezenlijke bijdrage geleverd aan de bevordering van het dialect dat gesproken wordt in Roermond en de kernen daaromheen. Daarbij heeft hij vooral veel aandacht gehad voor de ontwikkeling van de taal bij de Limburgse jeugd.  De heer Giesbers leverde eveneens belangrijke bijdragen en ondersteuning aan tientallen uitgaven in het Limburgs dialect. Zelf stelde hij voor Veldeke Krink Remunj acht jaar lang de in de omgeving van Roermond populaire Spreekwoordenkalender samen.  Voor de carnavalsvereniging De Katers uit Maasniel was hij van 1985 tot 2019 regisseur, redacteur en liedjes- en tekstschrijver. Maar liefst 31 carnavalsliedjes staan op zijn naam. Hij regisseerde en speelde zelf ook mee in de Bonte Avonden. En hij was actief bij meerdere grote evenementen, waaronder het Limburgs Vastelaovesleedjeskonkoer en de jubilea-vieringen van De Katers. Hij heeft met zijn creativiteit velen in Maasniel en omgeving geïnspireerd en de Vastelaovend een impuls gegeven waarvan de effecten nog altijd merkbaar zijn. Ook voor de verbindende identiteit en de saamhorigheid in Maasniel is zijn inzet belangrijk geweest.

De heer Hub Brouns (80 jaar) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor de VVV Midden-Limburg is de heer Brouns jarenlang en onvermoeibaar als vrijwilliger werkzaam geweest als stadsgids. Hij heeft op een enthousiaste wijze en als een ware ambassadeur talrijke (internationale) bezoekers en inwoners van Roermond rondgeleid en geïnformeerd over de rijke geschiedenis, de cultuur en de bezienswaardigheden van Roermond. De heer Brouns is ook enige tijd voorzitter geweest van de VVV Stadsgidsen. Hij was hiermee voor de directie, afdeling reserveringen en de stadsgidsen een belangrijke contactpersoon. Samen met een collega stadsgids is hij initiatiefnemer van de Roermondse VVV-Balkonconcerten. Daarnaast is hij al meer dan 20 jaar lid van het Sint Christoffelgilde. Het Gilde zet zich in om de Roermondse kerken toegankelijk te maken voor de bezoekers. De Munsterkerk is zijn geliefde kerk en bezoekers voorziet hij van gedetailleerde informatie. Voor Harmonie Amicitia in Boukoul is hij van 1974 tot 1985 actief geweest als bestuurslid, secretaris en voorzitter van de Stichting Oktoberfeesten. Ook was hij voorzitter van de muziekcommissie en tot op de dag van vandaag is hij voorzitter van de Stichting Uniformen Amicitia. Van 2012 tot en met 2022 was de heer Brouns penningmeester van de Stichting Vluchtelingenwerk.

De heer Roel Hekking (75 jaar) uit Roermond
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hekking was in het dagelijks leven tot zijn pensionering werkzaam als geestelijk verzorger bij De Zorggroep in Venlo. Naast zijn beroepsmatige werkzaamheden was hij vanaf 1993 tot 2004 bestuurslid en vrijwilliger bij de Vereniging van Geestelijke Verzorgers. Hij gaf mede vorm aan de ontwikkeling van het vak geestelijk verzorger in zorginstellingen en hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de landelijke beroepsstandaard voor de erkenning van geestelijke verzorging in de thuissituatie en bij de politie. Ook was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Geestelijke Verzorging. De heer Hekking is erelid van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers. Voor de Koninklijke Harmonie van Thorn is de heer Hekking sinds 2015 lid van de Raad van Advies. Hij is ook medeoprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie. Als secretaris en vicevoorzitter is de heer Hekking sinds 2017 als vrijwilliger betrokken bij de Hendrix Stichting in Geleen. Deze stichting behartigt en stimuleert pastorale activiteiten in en vanuit de Rooms-Katholieke Kerk in Limburg, gericht op de kwetsbaren in de samenleving. Sinds 2021 is hij secretaris van de Stichting Tijdig in Weert. Deze stichting stimuleert en faciliteert sociaal maatschappelijke initiatieven in Limburg. Eerder was hij werkzaam als vrijwilliger bij het Alzheimer Café Venlo. Hij fungeerde als gespreksleider en begeleidde ook nieuwe gespreksleiders. Al deze taken deed en doet hij met een grote betrokkenheid, inzet en aandacht voor de mensen voor wie hij werkt en met wie hij samenwerkt.

De heer Frans Jansen (79 jaar) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2005 is de heer Jansen als stadsgids verbonden aan de VVV Midden-Limburg. Door zijn enorme kennis heeft hij - op een enthousiaste wijze - al vele (internationale) bezoekers een stuk historie van de stad Roermond bijgebracht. Ook hij is een ware ambassadeur voor Roermond. Op latere leeftijd heeft de heer Jansen zijn creatieve eigenschappen ingezet voor het creëren van kunstwerken. Hiervan zijn er in de stad een aantal terug te vinden, zoals een grote maquette van de Hanzestad Roermond in het Roercenter. Ook voor het Koninklijk Roermonds Mannenkoor is hij als vrijwilliger actief geweest. Hij organiseerde in 2006 en 2019 reizen naar het buitenland ter ere van hun jubileum en fungeerde als reisleider. Voor het Comité Stadsprocessie Roermond is de heer Jansen actief sinds 2009. Dit Comité bestaat uit een groep bevlogen vrijwilligers, die de jaarlijkse traditie van de brandprocessie levend en in ere willen houden. Mede door zijn inzet staat de Stadsprocessie Roermond weer op de kaart. De heer Jansen is sinds 2019 ook betrokken bij de Cultuurnacht Roermond. Hij is bedenker en uitvoerder van diverse culturele activiteiten tijdens deze Cultuurnacht.  Sinds 2020 is hij voor de Stichting Cross Media Limburg programmamaker en inhoudelijk deskundige voor de themaprogramma's over de historie van de stad Roermond. Hij laat de kijkers de verborgen schatten en geheimen van de stad ontdekken.

De heer Ferd Geerlings (56 jaar) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1991 is hij als penningmeester toegetreden tot het bestuur van Vastelaovesvereniging “De Hopsjlokkers” uit Swalmen, waarvan hij in 1990 Prins was. In 2003 werd hij Vorst van deze vereniging. Dit heeft hij gedaan tot 16 juni 2023. Hij was de kartrekker en het boegbeeld van de “De Hopsjlokkers”. Zo is hij mede-initiatiefnemer geweest van het Limburgs Vastelaoves Leedjeskonkoers dat in 2013 in de Jo Gerrishal in Maasniel werd gehouden. Vanwege zijn grote verdiensten is hij benoemd tot erelid van “De Hopsjlokkers”. De heer Geerlings is in 1991 gestart als vrijwilliger bij de Sociëteit van de Zjwamer Aad - Prinse van de Hopsjlokkers en vanaf 2019 is hij voorzitter. En hij is al jarenlang lid van de Joekskapel Aan dae Reem uit Swalmen. Bij de Stichting Internationale Keramiekmarkt in Swalmen is hij sinds 1996 betrokken als vrijwilliger. In de  periode 1998 – 2004 was hij bestuurslid van deze organisatie. Hij is lid van BIZ Centrum Swalmen en zijn ervaring op organisatorisch gebied komt tot uiting in de organisatie van de kerst- en voorjaarsmarkten in Swalmen. Vanaf 2018 is de heer Geerlings ook vrijwilliger voor de Dorpsraad Swalmen. Hij is lid van de werkgroep die de jaarlijkse Sint Maartenviering organiseert en hij zorgt onder meer voor het werven van fondsen. In september 2023 vertolkte hij de rol van de ‘geis’ (geest) van Pierre Cuypers in het muziektheater Cuypers. De heer Geerlings wordt omschreven als een vrijwilliger die het tot zijn missie maakt de leefbaarheid van Swalmen te bevorderen en hij draagt dit ook met hart en ziel uit.

De heer Wim Kemp (67 jaar) uit Roermond
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kemp is sinds 2006 Voorzitter van de Stichting Vrienden van het Indië-Monument. Deze stichting heeft tot doel het verlenen van financiële steun aan de Stichting Nationaal Indië-Monument 1945 – 1962 om zo ook in de toekomst een blijvende en waardige herdenking veilig te stellen. Hij is ook adviseur van de Stichting Nationaal Indië-Monument 1945 – 1962. Daarnaast coördineert hij de Vriendendagen waarbij nabestaanden en veteranen uitgenodigd worden op het landgoed Bronbeek in Arnhem. Zijn betrokkenheid wordt door de hierbij aanwezige veteranen zeer gewaardeerd. De heer Kemp was tussen 2019 en 2022 lid van de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland, die het meerjarig Indië-onderzoek heeft ondersteund. Zijn inbreng is van betekenis geweest voor de verwerking van het oorlogsleed van de vele duizenden betrokken Nederlanders. Al sinds 1976 is de heer Kemp vrijwilliger bij Voetbalvereniging SVC 2000. Hij is hier begonnen als jeugdleider en werd in 1995 verenigingsscheidsrechter en vanaf 2015 tot op heden scheidsrechter-coördinator en sinds mei 2023 is hij bestuurslid. Vanaf 1999 is hij bestuurslid van Veldeke-Krink Remunj. Deze vereniging zet zich in voor de instandhouding en het bevorderen van de Limburgse cultuur en taal. De heer Kemp is betrokken bij de organisatie van verschillende dialectprogramma’s en bij het publiceren van diverse literaire uitgaven in het Roermonds dialect. Hij is ook actief in het schrijven van muziek en teksten van liedjes voor de door hem opgerichte zanggroep “Op Good Gelök”.  Ook is de heer Kemp actief voor de Schutterij St. Urbanus Maasniel. In 2014 is hij als secretaris toegetreden tot de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest dat in 2015 in Maasniel werd gehouden. Vanaf 2016 is hij beschermheer van de schutterij en vertrouwenspersoon voor de leden van de schutterij. In 2021 werd hij voorzitter van het Erecomité van de schutterij. De heer Kemp is daarnaast nog secretaris van de pastorale eenheid Kapel in ’t Zand in Roermond. Hij zorgt onder meer voor de subsidieaanvragen voor het onderhoud en de restauratie van de kerk.

De heer Huub Verstappen (85 jaar) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Verstappen is sinds 1958 vrijwilliger bij en gedurende 35 jaar bestuurslid geweest van Vastelaovesvereniging “De Hopsjlokkers” uit Swalmen. De heer Verstappen was de eerste jubileumprins van deze vereniging in 1962. Hij heeft een belangrijke rol binnen de “De Hopsjlokkers”, hij is benoemd tot erelid en is lid van de Raad van Elf. Zijn talent en creativiteit kwamen altijd goed van pas bij het schilderen van de prinsenwagen, de proclamatieborden en het maken van decors. Alles werd door hem met een enorme toewijding en inzet tot in de puntjes verzorgd. Hij was als vrijwilliger ook betrokken bij het Limburgs Vastelaoves Leedjeskonkoers dat in 2013 in Maasniel werd gehouden en werd georganiseerd door “De Hopsjlokkers”. Ook andere verenigingen uit Swalmen hebben nooit tevergeefs een beroep op hem en zijn creatieve geest gedaan. Hij is ook als vrijwilliger betrokken geweest bij de Internationale Keramiekmarkt in Swalmen, die eenmaal per twee jaar wordt gehouden. Als mantelzorger heeft de heer Verstappen zijn partner jarenlang ondersteund. En dat deed hij ook voor zijn vriend en buurman.

Iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?