Een mantelzorg helpt haar clënt

Mantelzorgtest Roermond online

29 februari 2024
Nieuwsbericht

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naaste. Het is om die reden van belang dat de mantelzorgers ook goed voor zichzélf zorgen. Om mantelzorgers te ondersteunen in het goede werk dat zij doen, kunnen zij voortaan gebruikmaken van de Mantelzorgtest Roermond. De Mantelzorgtest maakt het lokale aanbod van hulp en ondersteuning inzichtelijk.

De test geeft inzicht waarin ondersteuning geboden kan worden, hoeveel tijd en energie mantelzorg kost én of er nog genoeg tijd over is voor ontspanning, werk en andere verplichtingen. Ook helpt de Mantelzorgtest met een persoonlijk hulpaanbod: van praktische tips tot mogelijkheden om hulp in te schakelen. Het is erg belangrijk dat mantelzorgers de zorg aan hun naaste kunnen blijven bieden.

De Mantelzorgtest Roermond is gemaakt in samenwerking met lokale zorg- en welzijnsorganisaties. 

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning in de gemeente Roermond? Neem dan contact op via het telefoonnummer 14 0475 of stuur een e-mail naar mantelzorg@roermond.nl.