Riolering en water

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel op gemeentegrond. Zelf bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de riolering op uw eigen terrein. Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met de verhuurder.

Verstopping van het riool

Heeft u last van een verstopping van het riool? Achterhaal dan eerst de locatie van deze verstopping. Dit kan door het opzoeken en vrij graven van het ontstoppingsstuk. Deze zitten vaak nabij de erfgrens. Is het putje droog? Dan ligt de verstopping op eigen terrein en is het uw eigen verantwoordelijkheid om deze te (laten) verhelpen.

Staat er water in het putje? Dan ligt de verstopping op gemeentelijk terrein. Neem dan contact met ons op. Werkzaamheden op gemeentelijk terrein mogen alleen door, of in opdracht van, de gemeente worden uitgevoerd. 

Kosten

Indien de verstopping te herleiden is naar een gebrek aan het gemeentelijk rioolstelsel, dan betaalt de gemeente de kosten voor het oplossen van de verstopping. Als de verstopping te herleiden is naar onjuist gebruik van de riolering, denk hierbij aan luiers, maandverband, kattenbakgrit en vet, dan worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

Als een verstopping is verholpen in het gemeentelijk stelsel, en die verstopping is niet van tevoren gecontroleerd door de gemeente, dan betaalt u de kosten van het ontstoppen. 

Rioolverstopping voorkomen

Het riool is net een groot apparaat. Als we het verkeerd gebruiken, gaan er dingen mis. Het is goed om te weten wat je mag doorspoelen in de wc, de gootsteen of het afvoerputje, en wat er mis kan gaan als je andere dingen doorspoelt. Het is heel simpel: alleen de drie p’s mogen in het toilet: plas, poep en wc-papier. 

Op de site www.rioolinfo.netexterne-link-icoon wordt uitgelegd waarom u andere dingen niet in het toilet of de wasbak mag wegspoelen en hoe u deze dingen wel op de juiste manier afvoert (bijvoorbeeld bij het restafval of in de milieustraat).

Stankoverlast

Heeft u last van stankoverlast of borrelende putjes in huis? Op de website www.riool.infoexterne-link-icoon staat beschreven wat u zelf kunt doen als u last hebt van stank, borrelende geluiden of een verstopping in het riool.

Heeft u last van stank op straat? Of is de stank in de woning te relateren aan het gemeentelijk riool? Neem contact met ons op.

Problemen met een naastgelegen pand

Het komt voor dat u de riolering deelt met een naastgelegen pand. Indien u hierbij problemen ondervindt, door bijvoorbeeld een verbouwing of wateroverlast, is het goed om te weten wanneer u de gemeente kunt bellen.

Bevindt het probleem zich:

  • Op uw terrein en/of het naastgelegen pand:
    • Dan kunnen we als gemeente helaas weinig betekenen, aangezien het geen gemeentelijk eigendom betreft. U zult dit met de eigenaar van het desbetreffende perceel op moeten lossen, al dan niet met rechtsbijstand.
  • Op het terrein van de  gemeente:  

Afkoppeling van regenwater

Op dit moment is er een subsidieregeling ten behoeve van het afkoppelen van regenwater. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Gescheiden riool

Schoon water hoort niet in het riool. Toch werd vroeger al het water, dus ook het schone regenwater, via het riool afgevoerd. Het zuiveren van al dat water kost veel energie. Ook kan het riool bij flinke regenbuien soms niet al het water verwerken, waardoor water op straat komt te staan. Daarom wordt tegenwoordig nieuwe riolering gescheiden aangelegd: het vuile water gaat naar de zuiveringsinstallatie en het schone water blijft in de wijk. 

Indien u in een wijk woont met een gescheiden riolering mag u de auto niet wassen op straat. Het water van de straatputjes (kolken) wordt namelijk niet gezuiverd, maar infiltreert rechtstreeks in de bodem of wordt afgevoerd naar een wadi of vijver bij u in de buurt. Om te voorkomen dat afvalstoffen in de natuur terecht komen, is het belangrijk dat schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen, hondenpoep e.d. niet in de putjes op straat worden gedaan.

Wijken zoals Bosstraat-Zuid, het Groene-Kruisgebied en het Stationsgebied in Swalmen, Oolderveste en Musschenberg in Herten en het industrieterrein Roerstreek-Noord hebben al een gescheiden stelsel.  Maar ook veel kleinere projecten in Roermond zijn al afgekoppeld. Wilt u zeker weten of de riolering in uw straat gescheiden is, neem dan contact met ons op.

Rioolaansluiting aanvragen

Elke woning of bedrijf moet een aansluiting hebben op het gemeentelijk riool. Indien dit nu niet het geval is, of u gaat een nieuw huis bouwen, dan moet u bij de gemeente een rioolaansluiting aanvragen. De gemeente zal vervolgens een aansluiting op het riool maken tot aan de erfgrens. Om ervoor te zorgen dat de aansluiting op de riolering op tijd klaar is, raden wij u aan de aansluiting ruim op tijd aan te vragen. 

De kosten voor de nieuwe aansluiting komen ten laste van de aanvrager. Voor een nieuwe aansluiting geldt dat er wordt verrekend op daadwerkelijke kosten.

Wilt u een rioolaansluiting aanvragen? Neem contact op met de gemeente.

Meer informatie over het aansluiten van een riolering vindt u op www.riool.infoexterne-link-icoon.

Rioolheffing betalen

Meer informatie over de rioolheffing vindt u op de pagina belasting.

Bijlagen