De omgevingsvergunning

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn een aantal vergunningen, zoals o.a. de voormalige bouwvergunning, milieuvergunning, monumenten- en kapvergunning, gebundeld in één vergunning: de omgevingsvergunning. Daarnaast zijn de regels voor het vergunningvrij bouwen verruimd.

Vergunningvrij bouwen

Veel bouwwerkzaamheden kunnen onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij worden uitgevoerd.
Lees verder over de gestelde voorwaarden.

Vooroverleg

Het vooroverleg is een informeel traject (zgn. schetsplan behandeling) waarbij de gemeente uw plannen vooraf toetst aan de belangrijkste wettelijke kaders (bijvoorbeeld bestemmingsplan/welstand). Hierdoor weet u of dat uw plannen haalbaar zijn of nog enige aanpassing nodig hebben. Zo kunnen eventuele problemen en extra kosten worden voorkomen, doordat onvoorziene zaken vooraf worden aangekaart. Lees verder voor meer informatie over het vooroverleg.

Omgevingsvergunning

Lees verder voor algemene informatie over de omgevingsvergunning.
Het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning kunt u downloaden via www.omgevingsloket.nl

omgevingsloket

Omgevingsloket online (OLO)

Op www.omgevingsloket.nl kunt u de vergunningcheck doen. Indien u vergunningplichtig bent kunt u via deze website het aanvraagformulier samenstellen en downloaden. Indien gewenst kan een aanvraag digitaal worden ingediend. Voor burgers is hiervoor de DIGID inlogcode benodigd. Bedrijven kunnen enkel met de eHerkenning een aanvraag digitaal indienen. Vanaf 1 oktober 2012 wordt digitaal indienen voor bedrijven verplicht. Voor meer informatie betreffende de eHerkenning: www.eherkenning.nl