Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen, een boom kappen of een inrit maken. Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u controleren in de vergunningcheck. Vervolgens kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het nieuwe omgevingsloket (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO).

Stap 1: Heb ik een vergunning nodig?

Als u gaat bouwen, dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Doe hieronder de vergunningcheck. Dit duurt een paar minuten.

Stap 2: Aanvraag indienen

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag de vergunning aan via het nieuwe omgevingsloketexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u eHerkenning (minimaal niveau 2) nodig. 

Conceptverzoek indienen of definitieve aanvraag

Als inwoner die het plan heeft om een vergunning aan te vragen (verder: initiatiefnemer) krijgt u als allerlaatste vraag bij het invullen van de vergunningaanvraag de keuze om een conceptverzoek of een definitieve aanvraag in te dienen. 

Kiest u ervoor om een conceptverzoek in te dienen dan kunt u controleren of uw aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld. Zo kunt u onnodige vertraging van uw omgevingsvergunning voorkomen. Aan een conceptverzoek zitten geen wettelijke termijnen verbonden. Let op! Het is niet mogelijk om via het nieuwe omgevingsloket uw conceptverzoek digitaal aan te vullen. Als u het conceptverzoek nog wilt aanvullen, dient u de aanvullende gegevens te sturen naar mail@roermond.nl onder vermelding van uw registratienummer. 

De wettelijke procedure begint pas nadat u de aanvraag definitief heeft ingediend. Wanneer u de aanvraag definitief indient, wordt deze verstuurd naar ons en kunt u de aanvraag niet meer aanpassen. Een aanvraag aanvullen mag wel.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van de bouwkosten en de aangevraagde activiteiten. Let op aan zowel het indienen van een conceptverzoek als het indienen van een definitieve vergunningaanvraag zijn kosten verbonden.

Intaketafel

Heeft u een idee dat in strijd is met het bestaande beleid of omgevingsplan? Breng dit voordat u een aanvraag indient bij ons in. Wij bespreken uw idee vervolgens intern aan de intaketafel. Bij de intaketafel bespreken we met collega’s de wenselijkheid en kans van slagen van uw idee. 

Regels en beleid raadplegen

Een overzicht van de regels en het beleid die op een bepaalde locatie gelden, vindt u via het nieuwe omgevingsloket via Regels op de kaartexterne-link-icoon.

Hoe verloopt de procedure?

Heeft u een aanvraag ingediend via het nieuwe omgevingsloketexterne-link-icoon? Dan wordt deze doorgestuurd naar de gemeente. Er zijn twee behandelprocedures:

  • De reguliere procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. Aanvragen worden binnen 8 weken behandeld. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen. 
  • Wanneer de uitgebreide procedure geldt, worden aanvragen binnen 6 maanden behandeld. Deze termijn mogen we met 6 weken verlengen. 

Communicatie via berichtenbox jeleefomgeving.nl

Tijdens de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, conceptverzoek of melding kunnen wij gebruik maken van een portaal waarmee we op een betrouwbare en veilige manier met burgers en bedrijven kunnen communiceren. Het portaal betreft de berichtenbox van jeleefomgeving.nlexterne-link-icoon.

Als u een aanvraag (omgevings)vergunning, conceptverzoek of melding heeft ingediend kunt u (en eventueel de gemachtigde) tijdens de behandeling een e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl met als onderwerp: Bericht van Gemeente Roermond. Na klikken op ‘bekijk uw bericht’ ontvangt u via uw mailbox een inlogcode.

Let op, onze berichten kunnen gezien worden als ‘Ongewenste e-mail’ in uw mailbox. Via de berichtenbox zijn hier de door ons verstuurde documenten te bekijken en te downloaden.

Meer informatie over de omgevingswet

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij kunnen u helpen met het invullen van de vergunningcheck of het indienen van een conceptverzoek.

Kijk voor alle informatie met betrekking tot de omgevingswet op de pagina 'Omgevingswet'