huis iconOmgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen, een boom kappen of een inrit maken. Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u controleren in de vergunningscheck.

Stap 1: Heb ik een vergunning nodig?

Als u gaat bouwen, dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Doe hieronder de vergunningscheck. Dit duurt een paar minuten.

Stap 2: Controleer het bestemmingsplan

U kunt een vergunning krijgen als uw project in het bestemmingsplan past. Een overzicht van de bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als uw pand op de monumentenlijst staat, heeft u altijd een vergunning nodig.

Stap 3: Aanvraag indienen

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket Online. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u eHerkenning (minimaal niveau 2) nodig. Vervolgens kunt u online de status van uw aanvraag volgen.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van de bouwkosten.

Hoe verloopt de procedure?

Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan wordt deze doorgestuurd naar de gemeente. Er zijn twee behandelprocedures:

 • Eenvoudige aanvragen behandelen we binnen 8 weken. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.
 • Ingewikkelde aanvragen behandelen we binnen 6 maanden.

Communicatie via berichtenbox jeleefomgeving.nl

Tijdens de behandeling van een aanvraag (omgevings)vergunning, vooroverleg, principeverzoek of melding kunnen wij gebruik maken van een portaal waarmee we op een betrouwbare en veilige manier met burgers en bedrijven kunnen communiceren. 
Het portaal betreft de berichtenbox van jeleefomgeving.nl.

Als u een aanvraag (omgevings)vergunning, vooroverleg, principeverzoek of melding heeft ingediend kunt u (en eventueel de gemachtigde) tijdens de behandeling een e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl met als onderwerp: Bericht van Gemeente Roermond. 
Na klikken op ‘bekijk uw bericht’ ontvangt u via uw mailbox een inlogcode.

Let op, onze berichten kunnen gezien worden als ‘Ongewenste e-mail’ in uw mailbox. Via de berichtenbox zijn hier de door ons verstuurde documenten te bekijken en te downloaden.

Vooroverleg met de gemeente

Wilt u weten of uw aanvraag omgevingsvergunning tot een vergunning zal leiden? Doe dan vooraf een conceptaanvraag vooroverleg. Let op: een vooroverleg is geen fysieke afspraak met de gemeente.

Wat is het?

Om te weten of het mogelijk is om een vergunning te krijgen kunt u eerst een conceptaanvraag vooroverleg indienen. De Gemeente doet dan een haalbaarheidsonderzoek voor u. Hierbij wordt uw plan getoetst aan de welstandseisen en wordt beoordeeld of aan uw plan medewerking kan worden verleend als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. Daarna weet u of uw plan haalbaar is. Wij informeren u hierover via een eindadviesbrief. Na een conceptaanvraag vooroverleg kunt u vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat heb ik nodig?

Bij een concept aanvraag vooroverleg moet reeds duidelijk zijn wat u wilt gaan doen. Denk hierbij onder andere aan het volgende:

 • Geveltekeningen, doorsneden en plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand;
 • Tekeningen van gezichtsbepalende delen;
 • Situatietekening;
 • Foto’s van de huidige situatie en aangrenzende panden;
 • Informatie over materiaal en kleurgebruik van de gevels, kozijnen, ramen en deuren.

Bij afwijken bestemmingsplan:

 • Situatietekening;
 • Omschrijf de wijziging ten opzichte van de huidige situatie (bijv. kapsalon of kantoor aan huis);
 • Plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand.

Hoe lang duurt het?

De gemeente streeft ernaar binnen 8 weken antwoord te geven via een eindadviesbrief. Aan een conceptaanvraag vooroverleg zitten geen wettelijke termijnen verbonden. 

Wat kost het?

Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden als u niet overgaat tot een vergunningsaanvraag. De kosten bedragen 25 procent van de kosten voor een aanvraag omgevingsvergunning. Wordt er na het vooroverleg een omgevingsvergunning aangevraagd of blijken uw plannen vergunningsvrij dan kost het niets.

Stuur het volledig ingevulde 'aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning' (onderaan deze pagina) naar mail@roermond.nl.

Documenten voor nader onderzoek

 • Aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning vindt u onderaan deze pagina.
 • Monumentenlijst

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.