Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Onderhoud openbaar groen en onkruidbestrijding

Een aannemer onderhoudt het openbaar groen en bestrijdt onkruid in onze gemeente. Dit gebeurt alleen als dat nodig is. De aannemer werkt zonder chemische middelen. Klachten over openbaar groen of onkruid mag u aan ons melden.

Melding maken

Wat valt onder openbaar groen?

Bomen
Plantsoenen
Groenstroken
Groenbakken
Bermen
Parken
Vijvers
Sloten
Waterpartijen