Onderhoud openbaar groen en onkruidbestrijding

Een aannemer onderhoudt het openbaar groen en bestrijdt onkruid in onze gemeente. Dit gebeurt alleen als dat nodig is. De aannemer werkt zonder chemische middelen. Klachten over openbaar groen of onkruid mag u aan ons melden.

Melding maken

Wat valt onder openbaar groen?

Bomen
Plantsoenen
Groenstroken
Groenbakken
Bermen
Parken
Vijvers
Sloten
Waterpartijen