Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) in Roermond

Uit recente cijfers van de jeugd monitor van GGD blijkt dat veel jongeren in Roermond regelmatig alcohol gebruiken. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling/cultuur die vraagt om een gerichte aanpak. Daarom gaat OKO, in samenwerking met JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst), de uitdaging aan om te onderzoeken hoe we het alcoholgebruik onder jongeren kunnen verminderen.

Samenwerking met OKO & JOGG 

JOGG en OKO bundelen hun krachten om het toenemend alcoholgebruik onder jongeren in Roermond tegen te gaan. JOGG heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het bevorderen van een rookvrije generatie en gezondheid door middel van sport en beweging. OKO gaat nauw samenwerken met JOGG om een gezondere jeugd met een gezonde toekomst te bevorderen. Deze samenwerking richt zich op het creëren van een omgeving waarin jongeren minder geneigd zijn om alcohol te gebruiken. Door samen te werken met diverse partners en stakeholders willen we hiervoor een breed draagvlak creëren.

De Kracht van het IJslandse Model 

OKO is geïnspireerd door het succesvolle preventieve IJslandse model. Dit model heeft in IJsland geleid tot een aanzienlijke daling van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Het model richt zich op verschillende omgevingsfactoren die invloed hebben op het gedrag van jongeren, zoals de thuisomgeving, school/het onderwijs, vrije tijd en peers.

Omgevingsfactoren: De OKO knoppen om aan te draaien

  • Thuis: Ouders zijn betrokken bij het stimuleren van gezonde gewoonten en het stellen van duidelijke regels rondom alcoholgebruik.
  • School: Het onderwijs speelt een cruciale rol door voorlichting te geven en een gezonde schoolomgeving te bevorderen.
  • Vrije Tijd: Het hebben van zinvolle vrijetijdsactiviteiten die bijdragen aan een gezonde levensstijl, zoals deelname aan georganiseerde sport-, kunst- en cultuuractiviteiten.
  • Peers: Het versterken van positieve vriendengroepen die elkaar ondersteunen in gezonde keuzes. 

Beschermende en Risicofactoren 

Het versterken van beschermende factoren en het verminderen van risicofactoren staan centraal in onze aanpak. Beschermende factoren zoals een sterke ouder-kind relatie, positieve schoolervaringen en betrokkenheid bij sport en hobby's worden bevorderd. Tegelijkertijd richten we ons op het verminderen van risicofactoren zoals verveling, groepsdruk en de gemakkelijke beschikbaarheid van alcohol.

Doelen 

Met dit project willen we bereiken dat:

  • Jongeren minder vaak en minder veel alcohol drinken;
  • Ouders beter geïnformeerd en meer betrokken zijn bij het alcoholgebruik van hun kinderen;
  • Scholen en sportverenigingen actief bijdragen aan een gezondere leefomgeving;
  • Een bredere bewustwording ontstaat over de risico's van alcoholgebruik onder jongeren.

Doe jij mee? 

Meer weten over deze aanpak of wil je aansluiten? Neem dan contact met ons op via randallmaarman@roermond.nl of 06 3331 2228. Samen kunnen we werken aan een gezonde toekomst voor alle jongeren in Roermond!