Procedure evenementenkalender

Wilt u een evenement organiseren?

Meld uw evenement dan aan met het onderstaande meldingsformulier. In dit formulier leest u of u een vergunning nodig heeft voor het evenement. Heeft u geen vergunning nodig, dan is het invullen en opsturen van dit formulier voldoende.

Vergunning nodig?

Heeft u wel een vergunning nodig, dan meldt u het evenement aan voor de evenementenkalender. Aanmelden voor de evenementenkalender 2024 kan tussen 1 juni en 31 augustus 2023. Aanmelden kan met het onderstaande aanmeldformulier. Een vergunning aanvragen kan pas zodra uw evenement op de evenementenkalender staat.

Welke evenementen komen op de evenementenkalender?

Tussen 1 september en 1 december bekijken wij welke evenementen aangemeld zijn en een plaats krijgen op de evenementenkalender van het erop volgende jaar. Bij de selectie kijken we naar:

  • Of het op de gevraagde locatie mogelijk is. Van de meest gebruikte locaties zijn profielen beschrevenexterne-link-icoon
  • De score van de evenementen in de evenementenmonitor. Bij onvoldoende plek op een locatie of meerdere aanmeldingen voor dezelfde dag en tijdstip, bepaalt de score welk evenement voorrang krijgt.
  • Hieruit volgt een concept-evenementenkalender die afgestemd wordt met externe partners zoals brandweer, politie en GHOR.
  • Het college stelt de definitieve kalender uiterlijk 1 december vast. Deze wordt vervolgens gepubliceerd op deze website en in het gemeenteblad op overheid.nlexterne-link-icoon.

U krijgt bericht

Als aanvrager krijgt u bericht of uw evenement wel of niet is opgenomen in de evenementenkalender. Staat uw evenement erop, dan kunt u een vergunning aanvragenexterne-link-icoon.  Is uw evenement niet opgenomen, dan kunt u geen vergunning aanvragen.

Evenementen aanmelden buiten de aanmeldperiode

Aanmeldingen die na 31 augustus binnenkomen, beoordelen we op volgorde van ontvangst. We bekijken dan of ze alsnog een plek kunnen krijgen op de evenementenkalender. Evenementen die binnen de aanmeldperiode zijn aangemeld hebben voorrang. 

Meer informatie over het organiseren van evenementen

Alles wat u moet weten over het organiseren van een evenement vindt u op de pagina Evenementen