Project: Resolve

20 januari 2022
Projecten

In 'RESOLVE: : Involving the retail sector in sustainable mobility' bundelen acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten. 

Op lokaal niveau gebeurt dit met het opstellen van een nieuw Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) / Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP), op regionaal en landelijk niveau door de met RESOLVE opgedane kennis en ervaring breed te verspreiden en op Europees niveau door een aanvulling op de SUMP-richtlijnen voor te stellen. Roermond is projectleider van RESOLVE.

Meer informatie?

Op de projectwebsite www.interregeurope.eu/resolveexterne-link-icoon vindt u meer informatie en het laatste nieuws over het project.

RESOLVE wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mogelijk gemaakt door het INTERREG Europe programma van de Europese Unie.