Projecten in Roermond

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal lopende projecten in Roermond.

 • Project: Verlaging Dam Lateraalkanaal

  De gemeente Roermond werkt samen met Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en gemeente Maasgouw aan de voorbereidingen voor het project ‘Verlaging Dam Lateraalkanaal’. Het project ‘Verlaging Dam Lateraalkanaal’ is opgezet om te zorgen voor een betere hoogwaterveiligheid in het Maasplassengebied in Roermond.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • 3 Wijkrenovaties zuid

  De gemeente is volop bezig met de voorbereiding van het project ‘3 Wijkrenovaties zuid. Dit project betreft de renovatie van de boven- en ondergrondse infrastructuur in de wijken Merum, Herten-kern en Roer-zuid. Vooral de verhardingen, de verlichting, groen en bomen in deze wijken zijn toe aan groot onderhoud. Voor dit onderhoud heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • Project: Roerdelta

  Het gebied waar de Roer de Maas in stroomt, is een bijzonder gebied dat de binnenstad van Roermond met de Maas verbindt. Op deze plek gaan de komende jaren woningen gebouwd worden. Ook zijn er plannen om de stadshaven te vernieuwen. Wonen en recreëren gaan daarbij hand in hand in een integraal stedelijk ontwerp. Het project dat dit gaat realiseren, noemen we ‘Roerdelta’.

 • Project: Herinrichting Oranjelaan

  In 2024 wordt het deel van de Oranjelaan vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde Bredeweg heringericht. Daarnaast behoort bij deze uitvoering ook het verkeersveiliger maken van de rotonde Oranjelaan/ Kerkeveldlaan/ Donderbergweg.

  Update Oranjelaan
 • Project: Reconstructie Singelring Fase 3

  Samen met de buurt is de Reconstructie Singelring Fase 3 in voorbereiding.

 • Project: Een leefbare en aantrekkelijke binnenstad door Zero Emissie Zone (ZES) Stadslogistiek

  Roermond gaat, net als een 30 andere gemeenten in Nederland, aan de slag met de Zero Emissie Stadslogistiek voor een schonere en veiligere binnenstad in 2029. In 2024 onderzoeken we of het mogelijk is om een Zero Emissie Zone (ze-zone) in te voeren in de binnenstad en de omgeving voor stadslogistiek.

  Projectleider Zero Emissie Zone aan het woord
 • Project: Weerstand, een plek waar je energie van krijgt

  In het hart van Roermond ligt het voormalige Philipsterrein, ook wel bekend als Weerstand Roermond. Ooit was dit terrein onderdeel van het Philips imperium. Het is een gebied dat een stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van onze stad, en dat de komende jaren nieuw leven wordt ingeblazen. Het wordt een wijk waar duurzaam wonen, creatieve bedrijvigheid en elkaar ontmoeten centraal staan. De ontwikkelingen zijn in volle gang.

  Het Weerstand-terrein
 • Denk mee over een toekomstbestendig Swalmen!

  Het centrum van de kern Swalmen kenmerkt zich in de huidige situatie tot een mix van winkels, horeca, wonen en ontmoeten. Door diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren is deze mix aan verandering onderhevig. Om het centrum van Swalmen voor de komende jaren leefbaar en levendig te houden wordt onderzocht samen met de inwoners van Swalmen welke maatregelen noodzakelijk en/of gewenst zijn.

  Swalmen vanuit de lucht
 • Reconstructie Heinsbergerweg

  Samen met de buurt is de Reconstructie Heinsbergerweg in voorbereiding. Het ontwerpkader voor dit project omvat globaal de Heinsbergerweg vanaf de Kapellerlaan aan de noordzijde tot de Wirosingel aan de zuidzijde.

 • Project: Resolve

  In RESOLVE bundelen acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun kennis en ervaring.

 • Project: Donderberg Roermond

  Ja, er gebeurt veel op de Donderberg. Overal duiken projecten en activiteiten op. Of het nu iets met koken, sporten of tuinieren is, we doen het allemaal.