Riolering en water

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel op gemeentegrond. Zelf bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de riolering op uw eigen terrein. Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met de verhuurder.

Heeft u last van een verstopping van het riool? Achterhaal dan eerst de locatie van deze verstopping. Dit kan door het opzoeken en vrij graven van het ontstoppingsstuk. Deze zitten vaak nabij de erfgrens. Is het putje droog? Dan ligt de verstopping op eigen terrein, en uw eigen verantwoordelijkheid om deze te (laten) verhelpen.

Staat er water in het putje? Dan ligt de verstopping op gemeentelijk terrein. Neem dan contact met ons op. Werkzaamheden op gemeentelijk terrein mogen alleen door, of in opdracht van, de gemeente worden uitgevoerd. 

Op www.riool.info leest u hoe u kunt nagaan of de verstopping zich bevindt op uw eigen terrein of op gemeentegrond.

Kosten

Indien de verstopping te herleiden is naar een gebrek aan het gemeentelijk rioolstelsel, dan betaalt de gemeente de kosten voor het oplossen van de verstopping. Als de verstopping te herleiden is naar onjuist gebruik van de riolering, denk hierbij aan luiers, maandverband, kattenbakgrit en vet, dan worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

Daarnaast betaalt u de kosten van het ontstoppen, indien de verstopping is verholpen, en dit niet van te voren is gecontroleerd door de gemeente (als de verstopping in het gemeentelijk stelsel zit).

Heeft u last van stankoverlast of borrelende putjes in huis? Op de website www.riool.info staat beschreven wat u zelf kunt doen als u last hebt van stank, borrelende geluiden of een verstopping in het riool.

Heeft u last van stank op straat? Of is de stank in de woning te relateren aan het gemeentelijk riool? Neem contact met ons op.

Het komt voor dat u de riolering deelt met een naastgelegen pand. Indien u hierbij problemen ondervindt, door bijvoorbeeld een verbouwing of wateroverlast, is het goed om te weten wanneer u de gemeente kunt bellen:

Bevindt het probleem zich:

  • Op uw terrein en/of het naastgelegen pand
    • Dan kunnen we als gemeente helaas weinig betekenen, aangezien het geen gemeentelijk eigendom betreft. U zult dit met de eigenaar van het desbetreffende perceel op moeten lossen, al dan niet met rechtsbijstand.
  • Op terrein van de  gemeente:  

Momenteel loopt er een subsidieregeling ten behoeven van het afkoppelen van regenwater. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Elke woning of bedrijf moet een aansluiting hebben op het gemeentelijk riool. Indien dit nu niet het geval is, of u gaat een nieuw huis bouwen, dan moet u bij de gemeente een rioolaansluiting aanvragen. De gemeente zal vervolgens een aansluiting op het riool maken tot aan de erfgrens. Om ervoor te zorgen dat de aansluiting op de riolering op tijd klaar is, raden wij u aan de aansluiting ruim op tijd aan te vragen. 

De kosten voor de nieuwe aansluiting komen ten lasten van de aanvrager. Voor een nieuwe aansluiting geldt dat er wordt verrekend op daadwerkelijke kosten.

Wilt u een rioolaansluiting aanvragen? Neem contact op met de gemeente.

Meer informatie over het aansluiten van een riolering vindt u op www.riool.info.

Meer informatie over de rioolheffing vindt u op de pagina belasting.

 

Uw Reactie
Uw Reactie