Stedenbouwkundig plan Roerdelta krijgt groen licht

26 april 2024
Nieuwsbericht

Donderdag 25 april is het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van Roerdelta fase 2 en 3 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Roerdelta Ontwikkelingsmaatschappij BV, KCAP, het Waterschap en de gemeente Roermond.

Het stedenbouwkundig plan biedt heldere uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en groenvoorzieningen van Roerdelta. Het plan omvat onder andere de realisatie van 400 woningen in verschillende prijscategorieën, variërend in koop- en huurwoningen. In het ontwerp is een prachtig dijkpark opgenomen. Hierdoor wordt het gebied erachter beschermd tegen hoogwater en wordt tegelijkertijd een park gerealiseerd. In het park komt ruimte voor sport, spel en 
ontmoeting. Daarnaast wordt de haven heringericht waardoor er 550 ligplaatsen worden gecreëerd. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit waaraan het plan moet voldoen.

Het stedenbouwkundig plan is gevormd door de input en feedback van stakeholders en belanghebbenden tijdens werksessies en bijeenkomsten.

Met de goedkeuring door de gemeenteraad zijn de uitgangspunten nu officieel vastgesteld en kan de vervolgstap worden gezet naar de ontwikkeling van een planologisch kader.  

Wethouder Dirk Franssen: ‘’Met de unanieme goedkeuring van het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan voor Roerdelta fase 2 en 3 door de gemeenteraad markeren we niet alleen een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling voor onze gemeenschap maar het is ook het resultaat van een krachtige samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit plan legt de basis voor een bloeiend Roerdelta, afgestemd op de behoeften en wensen van onze inwoners en de toekomst van 
Roermond op deze markante plek.”  

Het stedenbouwkundig plan is nu in te zien via: