Monumenten reparatie en onderhoud

Roermond is een stad met een rijke geschiedenis met vele gebouwen die nog herinneren aan dat verleden. Het is belangrijk om goed te zorgen voor onze monumenten, zodat ook de volgende generaties in de toekomst kunnen genieten van onze monumenten. Daarom gelden voor monumenten strengere regels met betrekking tot planvorming en verbouwen.

Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde gezichten

De gemeente Roermond heeft veel Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere kerken, (voormalig) boerderijen, restanten van de stadsmuur, maar ook woningen. In de monumentenlijst onderaan deze pagina kunt u zien welke gebouwen in Roermond monument zijn.

De gemeente kent twee beschermde gezichten, dit zijn gebieden met een bijzondere monumentale waarde; het beschermd stadsgezicht van de binnenstad Roermond inclusief de Voorstad St. Jacob en het beschermd dorpsgezicht van Asselt. Op de pagina ‘Monumenten in Roermond’ kunt u meer (toeristische informatie) lezen over de historie van Roermond en haar gebouwen.

Erfgoedverordening

In de Erfgoedverordening Roermond 2023 worden regels gesteld voor de uitvoering van het monumenten- en archeologiebeleid. In de verordening kunt u vinden:

  • Hoe de aanwijzing tot gemeentelijk monument in zijn werk gaat. 
  • Voor welke ingrepen een vergunning vereist is. 
  • Archeologische verplichtingen. 

De Erfgoedverordening 2023 kunt u lezen op de website van www.overheid.nlexterne-link-icoon.

Omgevingsvergunning aanvragen

Op de pagina 'omgevingsvergunning' leest u hoe u kunt controleren of u een vergunning nodig heeft en hoe u deze aanvraagt.

Subsidiemogelijkheden

Rijksmonumenten:

Subsidiemogelijkheden voor onderhoud, restauratie en/of herbestemming van rijksmonumenten kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon


Mogelijkheden voor leningen met een lage rente voor onderhoud, restauratie, herbestemming en verduurzamen van rijksmonumenten kunt u vinden op de website van het Nationaal Restauratiefondsexterne-link-icoon. Voor subsidies van de provincie Limburg kunt u terecht op de website van de provincieexterne-link-icoon

Gemeentelijke monumenten

Subsidiemogelijkheden voor onderhoud, restauratie en/of herbestemming van gemeentelijke monumenten kunt u vinden in de beleidsregel erfgoedsubsidies Roermond 2023externe-link-icoon


Mogelijkheden voor leningen met een lage rente voor onderhoud, restauratie, herbestemmingen en verduurzamen van gemeentelijke monumenten kunt u vinden op de website van het Nationaal Restauratiefondsexterne-link-icoon


Voor subsidies van de provincie Limburg kunt u terecht op de website van de provincieexterne-link-icoon.

Provinciale subsidiemogelijkheden

De provincie Limburg subsidieert eigenaren van gebouwde rijks- en gemeentelijke monumenten. Op de website van de provincie Limburgexterne-link-icoon vindt u een overzicht van de actuele subsidiemogelijkheden.

Monumentenlijst