build-reside iconMonumenten reparatie en onderhoud

Roermond is een stad met een rijke geschiedenis met vele gebouwen die nog herinneren aan dat verleden. Het is belangrijk om goed te zorgen voor onze monumenten, zodat ook de volgende generaties in de toekomst kunnen genieten van onze monumenten. Daarom gelden voor monumenten strengere regels met betrekking tot planvorming en verbouwen.

Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde gezichten

De gemeente Roermond heeft vele Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere kerken, (voormalig) boerderijen, restanten van de stadsmuur, maar ook woningen. In de monumentenlijst  onderaan deze pagina kunt u zien welke gebouwen in Roermond als monument worden aangemerkt.
De gemeente kent twee beschermde gezichten, dit zijn gebieden met een bijzondere monumentale waarde; het beschermd stadsgezicht van de binnenstad Roermond inclusief de Voorstad St. Jacob en het beschermd dorpsgezicht van Asselt. Op de pagina ‘Monumenten in Roermond' kunt u meer (toeristische informatie) lezen over de historie van Roermond en haar gebouwen.

Erfgoedverordening

In de Erfgoedverordening  worden regels gesteld voor de uitvoering van het monumenten- en archeologiebeleid. In de verordening kunt u vinden:

  • Hoe de aanwijzing tot gemeentelijk monument in zijn werk gaat.
  • Subsidiemogelijkheden. 
  • Voor welke ingrepen een vergunning vereist is.
  • Archeologische verplichtingen.
  • Mogelijkheden voor vrijstelling van archeologisch onderzoek. 

De erfgoedverordening 2023 kunt u lezen op de website van www.overheid.nl.

Omgevingsvergunning aanvragen

Op de pagina 'omgevingsvergunning' leest u hoe u kunt controleren of u een vergunning nodig heeft en hoe u deze aanvraagt.

Subsidiemogelijkheden

Rijksmonumenten:

Belastingvoordeel: kosten voor reparatie, onderhoud of vervanging van onderdelen van uw rijksmonument.
Laagrentende lening: via Nationaal Restauratiefonds. Meer informatie kunt u vinden op de site van het Nationaal Restauratiefonds.
Gemeentelijke subsidie: voor niet-rendabele rijksmonumenten zoals bijvoorbeeld Rijks monumentale kerken en grafmonumenten op het Oude Kerkhof.

Gemeentelijke monumenten

De gemeente Roermond stelt elk jaar een budget beschikbaar voor restauratie en onderhoud van niet-rendabele rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. In de 'Erfgoedverordening 2023' kunt u de regels teruglezen.

Provinciale subsidiemogelijkheden

De provincie Limburg subsidieert eigenaren van gebouwde rijks- en gemeentelijke monumenten. Op de website van de provincie Limburg vindt u een overzicht van de actuele subsidiemogelijkheden.

Monumentenlijst