Subsidie aanvragen

Een stichting of vereniging kan in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. Organiseert u activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, welzijn, cultuur en sport? Voor het gedeelte dat de vereniging of stichting zelf niet kan betalen, kunt u subsidie aanvragen. Of u in aanmerking komt voor subsidie kunt u lezen in de beleidsregels op deze pagina. 

In de ‘Algemene Subsidieverordening Roermond 2008' leest u wat de regels zijn rondom het aanvragen en verlenen van een subsidie.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

  • In de beleidsregel van elke subsidie staan de voorwaarden van deze subsidie. De beleidsregels staan in het tabje 'Beleidsregels'.
  • Op basis van deze beleidsregel kunt u subsidie aanvragen.
  • De aanvraag moet voor een bepaalde datum ontvangen zijn, dit is benoemd in de regeling.
  • Dien uw aanvraag in bij het college van burgemeester en wethouders.

U kunt uw subsidieaanvraag ook online indienen met DigiD of eHerkenning.

Direct regelen met DigiD

Direct regelen met eHerkenning

Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie krijgt en de hoogte van deze subsidie.

Wat is een budgetsubsidie?

De gemeente verstrekt diverse subsidies aan verenigingen/organisaties. Budgetsubsidies kenmerken zich vooral door:
· De koppeling aan vooral loongebonden kosten bij grotere professionele welzijnsorganisaties;
· Het structurele meerjarige karakter, meestal vastgelegd in een budgetovereenkomst.

Wat is een waarderingssubsidie?

Deze subsidie is een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm.

Wat is een eenmalige/incidentele subsidie?

Een incidentele subsidie is een eenmalige subsidie voor een kortdurende activiteit.

De gemeente Roermond zet in op behoud én versteviging van de culturele infrastructuur in Roermond. Hiervoor heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. De culturele sector in Roermond kan nu een beroep doen op de volgende regelingen. 

  • Tweede steun- en herstelregeling culturele sector Roermond 2021. 
  • Subsidieregeling Culturele Maakplaats Roermond 2022.

Vraag deze direct aan met DigiD of eHerkenning: 

Direct regelen met DigiD

Direct regelen met eHerkenning

Kijk voor meer informatie de pagina over tijdelijke cultuursubsidies.

Subsidie voor monumenten 

Meer informatie over subsidies voor monumenten leest u op de pagina 'monumenten reparatie en onderhoud'.

Toegekende subsidies bekijken

U kunt de subsidies die de gemeente Roermond verleend online vinden op de pagina 'verstrekte subsidies’.