Veel gestelde vragen over de energietoeslag 2023

Hieronder vindt u  een aantal veel gestelde vragen over de energietoeslag 2023. Kijk voor actuele updates over de energietoeslag ook op de pagina 'Financiële hulp'

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de jaarafrekening van uw energieleverancier.

Heeft u geen hoge energierekening? En ook geen hoge jaarafrekening? Dan kunt u het geld ergens anders aan besteden of opzij zetten.

De hoogte van de energietoeslag bedraag € 800 netto en wordt in één keer uitbetaald.

Dit heeft de regering besloten. Huishoudens hebben het vorig jaar € 1.300 ontvangen en in februari 2023 een nabetaling van € 500. Daarom is de hoogte van de energietoeslag dit jaar € 800.

Wanneer u een inkomen hebt tot 130% van de bijstandsnorm komt u in aanmerking voor de energietoeslag. Dit zijn de volgende bedragen. 

Tot de pensioengerechtigde leeftijd:

 • Alleenstaande (ouder): € 1.582 netto per maand 
 • Gehuwden: € 2.260 netto per maand

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:

 • Alleenstaande (ouder): € 1.765 netto per maand
 • Gehuwden: € 2.397 netto per maand.

*alle bedragen zijn inclusief vakantiegeld

Let op: toeslagen van de Belastingdienst (zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag) tellen niet mee als inkomen. 

In de volgende situaties komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag:

 1. Uw inkomen is hoger dan 130% van de van bijstandsnorm (zie Wat is een laag inkomen?)
 2. U bent jonger dan 21 jaar en woont niet zelfstandig.
 3. U bent dak- of thuisloze;
 4. U bent een kamerbewoner of kostendeler of kostganger;
 5. De hoofdhuurder komt mogelijk wel in aanmerking voor de energietoeslag;
 6. U verblijft in een inrichting;
 7. U bent student.

U krijgt de energietoeslag automatisch op uw rekening gestort wanneer u een uitkering van onze gemeente ontving of op dat moment periodieke bijzondere bijstand ontving en aan bovenstaande voorwaarde voldoet.

Ook huishoudens in de schuldhulpverlening die aan bovenstaande voorwaarden voldoen krijgen de energietoeslag automatisch toegekend.

De energietoeslag wordt ook betaald aan huishoudens die een AOW-uitkering hebben en een aanvullende inkomensondersteuning op grond van de AIO ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank.

Tenslotte krijgen overige huishoudens die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen waarvan wij weten dat het inkomen niet is gestegen de energietoeslag automatisch.

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente maar heeft u wel een laag inkomen en bewoont u een zelfstandige woonruimte? Dan moet u zelf een aanvraag indienen. 

Dit kan naar verwachting vanaf 5 december 2023. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd via deze website, de digitale nieuwsbrief Roermondpost en de Facebookpagina van de gemeente Roermondexterne-link-icoon.

Telefonisch kan ook via 14 0475. Als u belt zal een medewerker u een aanvraagformulier toesturen. 

In het aanvraagformulier wordt vermeld welke gegevens u mee moet sturen voor de aanvraag. 

Neem dan contact op met de WegWijZer via www.wegwijzerroermond.nlexterne-link-icoon

De energietoeslag kunt u aanvragen tot en met 31 augustus 2024. 

Nee, er wordt geen rekening gehouden met uw vermogen (spaargeld, eigen woning, bezit van auto etc.).

Nee, dit heeft geen gevolgen. Hierdoor behoudt u bijv. uw recht op toeslagen van de Belastingdienst. 

Nee, wij controleren niet of uw energiekosten daadwerkelijk zijn gestegen.

Neem dan contact op met het team schuldhulpverlening van de gemeente. Zij gaan samen met u op zoek naar oplossingen. Het team schuldhulpverlening geeft advies, begeleiding en ondersteuning bij de aanpak van uw financiële problemen. U kunt vrijblijvend en gratis contact opnemen via email schuldhulp@roermond.nl of telefoonnummer 0800-020 20 54. Een medewerker van het team zal dan contact met u opnemen

Nee, helaas niet. 

Bent u student en ontvangt u een basisbeurs en een aanvullende beurs voor uitwonenden? Of heeft u geen recht meer op een studiebeurs, maar heeft wel u een studielening van DUO? Dan kunt u recht hebben op de eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten. Deze wordt door DUO uitgekeerd. Kijk op de website van DUO voor meer informatie hierover: duo.nl/particulier/tegemoetkoming-energiekostenexterne-link-icoon

Ja, de gemeente kan zowel bij een aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft