Hulp bij energiekosten

De gemeente helpt inwoners, verenigingen/maatschappelijke organisaties en ondernemers uit het MKB met hulp bij hoge energiekosten en energiebesparende maatregelen.