Veilig wonen

Op verschillende manieren werken wij samen met partners aan uw veiligheid.

Stadstoezicht

Stadstoezicht houdt toezicht en zet zich in om de veiligheidsbeleving in Roermond te vergroten. Dit doen zij samen met andere partners zoals de politie, woningcorporaties, stichting Wel.kom en de wijkraden.

Op de pagina van Stadstoezicht kunt u meer informatie vinden over het werk van de Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Hier vindt u ook de verdeling van boa’s over de verschillende wijken in Roermond.

Politie

De politie zet wijkagenten in. Ook in uw wijk zijn er wijkagenten actief bezig met uw veiligheid. Op de website van de politieexterne-link-icoon  kunt u zien welke wijkagent actief is in uw buurt.

Brandweer

De brandweer houdt zich bezig met het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand. Ook doen zij aan voorlichting, controle op preventieve maatregelen, brandbestrijding en rampenbestrijding. Op de website van brandweer van Limburg-Noordexterne-link-icoon kunt u meer informatie vinden.

Veiligheidshuis Midden-Limburg

Het Veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast in Midden-Limburg (o.a. Roermond) te verminderen en te voorkomen. Meer informatie kunt u vinden op de site van Veiligheidshuis Midden-Limburgexterne-link-icoon

Meld- en adviespunt radicalisering

Het meld- en adviespunt radicalisering is een eerste aanspreekpunt voor vragen en signalen van inwoners en andere partijen over radicalisering, extremisme en jihadisme. Met het meld- en adviespunt kunt u per e-mail contact opnemen: meldenadviespunt@roermond.nl  of telefonisch via (0475) 35 97 16.

Meldpunt zorgwekkend gedrag

De meeste mensen die in de war zijn, zorgen niet voor overlast en zijn ongevaarlijk. Als we zorgzaam naar elkaar omkijken, kunnen we mensen op tijd de juiste hulp geven en eventuele gevaarlijke of vervelende situaties voorkomen. Bel daarom 0800-1205 als u zich zorgen maakt om iemand. Of kijk op www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nlexterne-link-icoon voor meer informatie. 

Meldpunt discriminatie

Discriminatie.nl Limburg (voorheen Antidiscriminatievoorziening Limburg) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de provincie Limburg. U kunt een melding maken van (een vermoeden van) discriminatie of ongelijke behandeling via de site van Discriminatie.nl Limburgexterne-link-icoon.

Wat kan ik zelf doen?

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Inwoners, ondernemers en bezoekers hebben een grote rol in het zorgen voor een veilig Roermond.

Buurtbemiddeling

In elke buurt komt het voor dat buren zich ergeren aan het gedrag van een ander. Soms is dat wederzijds. Het begint als een ergernis, maar als men het niet met elkaar kan uitpraten, worden de irritaties opgekropt en kan het soms zelfs uit de hand lopen. Daarom is het van belang dat irritaties, in een vroeg stadium, met elkaar besproken worden. Bij voorkeur op een neutrale plek, onder leiding van vrijwilligers in de functie van buurtbemiddelaars. Proteion Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en om de communicatie te verbeteren. Op de site van Buurtbemiddeling Midden-Limburgexterne-link-icoon vindt u meer informatie.

Burgernet

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te verbeteren. Als burger kunt u zich aanmelden voor Burgernet. U ontvangt dan een bericht op uw mobiele telefoon wanneer er zich een verdachte situatie voordoet in uw buurt. Op www.burgernet.nlexterne-link-icoon vindt u meer informatie over Burgernet en hoe u zich kunt aanmelden.

NL-Alert app

Iedereen in Nederland moet altijd een NL-Alert kunnen ontvangen en NL-Alert moet voor iedereen duidelijk zijn. De NL-Alert app helpt hierbij. De app is speciaal ontwikkeld voor mensen die aan de grens wonen en daardoor niet altijd NL-Alerts ontvangen en voor wie een NL-Alert niet altijd duidelijk is. 

Download de app

Via onderstaande link kun je de app downloaden:

Attentie WhatsApp Buurt Preventie

Deze WhatsApp groepen zorgen ervoor dat buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid van de buurt. Op de site van WhatsApp Buurt Preventieexterne-link-icoon kunt u een kaart vinden met groepen bij u in de buurt.

Voorkomen van woninginbraak

Een diefstal uit een woning heeft vaak een grote impact. Politie en Stadstoezicht houden toezicht in de wijken, maar raden mensen aan zelf deuren en ramen goed af te sluiten als zij uit hun woning gaan.
Inbrekers kiezen meestal een woning uit waar zij gemakkelijk naar binnen kunnen of waar kostbare bezittingen in het zicht liggen.
Zorg voor een bewoonde indruk. Vraag uw buren om alert te zijn en verdacht gedrag te melden.

Als u een woninginbraak ziet gebeuren, bel dan snel 112.

Rampen en calamiteiten

Het is belangrijk te weten wat u moet doen wanneer zich een ramp of calamiteit voordoet. U kunt meer informatie vinden op de pagina 'rampen en calamiteiten'.