verhuisbox iconVerhuizen

Als u naar of binnen Roermond verhuist, geef dit dan binnen vijf dagen na de verhuizing door.

Ik verhuis vanuit het buitenland naar Roermond

Geef uw verhuizing binnen 5 werkdagen door aan de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0475. Als u vanuit het buitenland belt kunt u 14 0475 niet bellen. U kunt ons dan bellen via 0031 475 35 99 99.

Ik verhuis naar een andere gemeente in Nederland

U geeft de verhuizing door bij de gemeente waar u gaat wonen, de ‘oude’ woongemeente ontvangt hiervan automatisch een bericht.

Ik verhuis naar het buitenland

Gaat u in één jaar 8 maanden of langer in het buitenland wonen? Geeft uw verhuizing dan door aan de gemeente Roermond. Meer informatie over uw emigratie.

Ik ga bij iemand inwonen

Als u verhuist naar een adres waar al iemand staat ingeschreven moet u bij het melden van de verhuizing toestemming hebben van die bewoner. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of als u voor langere tijd in een instelling of tehuis gaat wonen.

Als u gaat inwonen in een huurwoning is ook toestemming van de woningvereniging nodig. Vul hiervoor het aanvraagformulier inwoning/samenwoning in. Deze moet u ondertekenen en inleveren bij de woningcorporatie. Een goedgekeurd formulier tot inwoning moet u bij ons inleveren.

Hierna kunt u online uw verhuizing doorgeven.

Verhuizing melden aan de balie

Heeft u geen DigiD? Geef u verhuizing dan persoonlijk door aan de balie van het stadskantoor. U dient hiervoor te bellen om een een afspraak maken met het nummer 14 0475. 

Let op: Als u verhuist naar een adres waar al iemand staat ingeschreven moet u bij het melden van de verhuizing toestemming hebben van die bewoner. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of als u voor langere tijd in een instelling of tehuis gaat wonen.

Download en vul het formulier toestemming inwoning door hoofdbewoner in.

Als u gaat inwonen in een huurwoning is ook toestemming van de woningvereniging nodig. Vul hiervoor het aanvraagformulier inwoning/samenwoning in. Dit formulier moet u ondertekenen en inleveren bij de woningcorporatie. Een goedgekeurd formulier tot inwoning moet u bij ons inleveren.

Wat neem ik mee?

  • Uw legitimatiebewijs.
  • Toestemmingsformulier hoofdbewoner (bij inwoning).
  • Toestemming woningbouwvereniging (bij inwoning in een huurwoning).
  • Huurcontract (bij huurwoning).

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Meer weten over wonen en werken in Roermond?

Kijk voor meer informatie over wonen en werken in Roermond op: