Verhuizen

Als u naar of binnen Roermond verhuist, geef dit dan binnen vijf dagen na de verhuizing door.
Heeft u geen DigiD? Geef uw verhuizing dan persoonlijk door aan de balie van het stadskantoor. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer: 14 0475.

Ik verhuis naar Roermond of binnen de gemeente Roermond

U kunt een verhuizing doorgeven vanaf 4 weken vóór de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

Gaat u een woning of kamer huren?

Gaat u een woning of kamer huren? Dan dient u een door de verhuurder en uzelf ondertekend huurcontract in te leveren.

Ik ga bij iemand inwonen

Als u verhuist naar een adres waar al iemand staat ingeschreven, moet u bij het melden van de verhuizing toestemming hebben van die bewoner via de 'verklaring van de hoofdbewoner/eigenaar'. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of inwonen.

Als u gaat inwonen in een huurwoning is ook toestemming van de woningvereniging nodig. Vul hiervoor het 'aanvraagformulier inwoning/samenwoning' in. Deze moet u ondertekenen en met de gevraagde bijlagen inleveren bij de woningbouwvereniging. De brief met de beslissing van de woningbouwvereniging moet u bij ons inleveren.

Ik verhuis naar een andere gemeente in Nederland

U geeft de verhuizing door bij de gemeente waar u gaat wonen, de ‘oude’ woongemeente ontvangt hiervan automatisch een bericht.

Ik verhuis vanuit het buitenland naar Roermond

Geef uw verhuizing binnen 5 dagen na aankomst in Nederland door aan de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0475. Als u vanuit het buitenland belt kunt u 14 0475 niet bellen. U kunt ons dan bellen via 0031 475 35 99 99.

Ik verhuis naar het buitenland

Gaat u in één jaar 8 maanden of langer in het buitenland wonen (dat hoeft geen aaneengesloten periode te zijn)? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente Roermond. Meer informatie over uw emigratie.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Meer weten over wonen en werken in Roermond?

Kijk voor meer informatie over wonen en werken in Roermond op: