College van B & W

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » College van B & W

College van B & W

Het college van burgemeester en wethouders voert het dagelijks bestuur van de stad. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. Als dagelijks bestuur is het college van BenW de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. Het college voert het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie.

Verder heeft ze voor de uitvoering van haar taken tal van wettelijke bevoegdheden. Een voorbeeld daarvan is het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen.

 College van B&W

In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied of portefeuille, maar over het gebruiken van bepaalde belangrijke bevoegdheden moet door het college als geheel besloten worden. Er wordt beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken.

De gemeenteraad kan het college verzoeken inlichtingen te verstrekken en verantwoording af te leggen over de uitvoering van besluiten en het gevoerde beleid. Iedere week is er een collegevergadering gepland waarin wordt overlegd betreft de lopende zaken van de gemeente. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college van Roermond bestaat uit de burgemeester (voorzitter) en 5 wethouders. Daarnaast zit ook de gemeentesecretaris in het college van B&W.

Wilt u een afspraak maken met een van de collegeleden?

Het bestuurssecretariaat ondersteunt het college van burgemeester en wethouders op het secretariële vlak. Indien u een afspraak wenst met één van de collegeleden kunt u zich tot het bestuurssecretariaat wenden.

Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via Postbus 900, 6040 AX Roermond, telefoonnummer: 0475 359 500 en via bestuurssecretariaat@roermond.nl

Adres Markt 31
Postcode 6041 EM
Woonplaats Roermond
Email bestuurssecretariaat@roermond.nl
Voorzitter
M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )
Lid
Mw. M.A.J. Smitsmans-Burhenne ( Loco-burgemeester,Wethouder )
Mw. A. Waajen-Crins ( Wethouder )
Dhr. F.C.M. Schreurs ( Wethouder )
Dhr. F.J. Pleyte ( Wethouder )
Dhr. R. Evers ( Wethouder )