Corona

Hoogwater rond Maas, Roer en Swalm: kijk op www.roermond.nl/hoogwater

Burgemeester en Wethouders

Besluitenlijsten college van B&W

De besluitenlijst van de vergaderingen van het college van B&W vindt u terug in het bestuursinformatiesysteem. 

Gemeenteagenda

In de bestuurlijke gemeenteagenda vindt u de belangrijke afspraken van het stadsbestuur.

Uw Reactie
Uw Reactie