AED onderhoudscontract

AED-onderhoud via de gemeente is mogelijk voor openbare AED’s in maatschappelijk particulier beheer/bezit, zoals buurtverenigingen, bewonersgroepen en wijkraden en particulieren. Kijk hier voor de voorwaarden bij een onderhoudscontract via de gemeente

Eisen AED 

De AED heeft een meerwaarde voor het Reanimatie Oproep Netwerk in de gemeente. De criteria hiervoor zijn: 

 • De AED is aangemeld bij het Reanimatie Oproep Systeem HartslagNu. 
 • De AED moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week inzetbaar en toegankelijk zijn. 
 • De AED heeft een beheerder (zie taken beheerder). 
 • De locatie is een woonwijk/kern/gemeenschap en geen industrie- of buitengebied. 
 • In een cirkel met een straal van 500 meter bevinden zich minimaal 12-15 burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij HartslagNu. 
 • In een cirkel met een straal van 500 meter is geen andere AED aangemeld bij HartslagNu.

Verantwoordelijkheden en taken van een beheerder  

De aanvrager/beheerder blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de werking van de AED.

1. Bereikbaarheid 

 • De beheerder houdt in het HartslagNu account zijn/haar telefoonnummer en e-mailadres actueel. 
 • De beheerder zorgt dat de locatie-omschrijving in het HartslagNu systeem duidelijk is. 
 • De beheerder regelt zelf een tijdelijke vervanger bij afwezigheid (bijvoorbeeld vakanties).

2. Maandelijkse check 

 • De beheerder controleert de AED en eventueel de buitenkast elke maand op stof, vuil of beschadiging. Ook als je een  onderhoudscontract hebt, is dit goed om te doen. Het apparaat 
  heeft ook onderhoud nodig als het niet wordt gebruikt. 
 • De batterij en elektroden van de AED moeten, na verlopen van de houdbaarheidsdata, vervangen worden. Ocean BV  heeft de houdbaarheidsdata in haar systeem en zorgt voor 
  tijdige vervanging. Mocht de AED een storing aangeven (met licht- en/of geluidssignalen) neemt de beheerder contact op met bedrijf Ocean BV om de AED weer gebruiksklaar te maken.

3. Actie na onderhoud 

 • Na vervangen van de elektroden en/of batterij voert de beheerder de nieuwe houdbaarheidsdatum in HartslagNu in. Wordt de houdbaarheidsdatum niet geüpdatet, dan wordt de AED automatisch op non-actief gezet. HartslagNu roept de AED dan niet meer op bij 
  een reanimatie. 
 • Het bedrijf Ocean BV geeft de nieuwe houdbaarheidsdatum door aan de beheerder.

4. Actie na een inzet 

 • Als de AED is meegenomen bij een reanimatie oproep dan ontvangt de beheerder vanuit HartslagNu een bericht per mail en sms. 
 • De beheerder controleert of de AED is opgehaald, teruggebracht en gebruikt is. 
 • Als de AED is gebruikt dan zet de beheerder de AED tijdelijk op non-actief in HartslagNu systeem. Let op: doe je dit niet dan kunnen urgerhulpverleners bij een reanimatie oproep geconfronteerd worden met een niet werkende AED.  
 • De beheerder zorgt dat de AED zo snel mogelijk weer gebruiksklaar wordt gemaakt. Daarvoor neemt de beheerder contact op met bedrijf Ocean BV met de mededeling dat de AED is gebruikt.  
 • Na het vervangen van de elektroden en/of batterij zet de beheerder de AED weer op actief in zijn/haar HartslagNu account. Dit gebeurt door op de knop ‘inschakelen AED’ te drukken. 
 • Het hulpsetje van de AED met accessoires (masker, schaar etc.) wordt zo nodig vervangen.

5. Extra aandacht bij extreem winterweer

 • Sneeuwval en temperaturen ruim onder het vriespunt kunnen invloed hebben op de AED als deze in een niet-verwarmde kast hangt. Extra aandacht voor de AED is dan nodig.     
 • De beheerder zorg dat sneeuw niet in de kast binnendringt. 
 • De beheerder controleert of de kast niet vastgevroren is, dat er geen ijsvorming aanwezig is en dat de kast nog goed opengaat.  
 • Wikkel de AED zo nodig in een deken of plaats isolatiemateriaal in de kast om de AED in de kast wat extra bescherming te geven. 
 • Heeft de kast een slot? Controleer of het slot niet bevroren is. Zo nodig wordt het slot tijdelijk verwijderd.  
 • De beheerder controleert dagelijks de status van de AED. Is deze gereed voor gebruik of geeft deze een storing aan? 
 • Is er iets met de AED aan de hand? Dan neemt de beheerder contact op met bedrijf Ocean BV.