Besluitenlijsten college van B&W

Actuele besluitenlijsten

Alle actuele besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W vindt u terug in het bestuursinformatiesysteem iBabs. 

Archief besluitenlijsten

Bent op zoek naar oudere besluiten (vóór 1 maart 2018)? 

  • Alle informatie die eerder op onze website stond (vanaf 2010) vindt u in ons webarchief.