vergrootglas iconBestemmingsplannen

Gaat u bouwen, verbouwen of een huis kopen? Dan kan het handig zijn om het bestemmingsplan in te zien.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat mag op een bepaalde plek in de stad. Hoe een gebied en gebouwen gebruikt mogen worden, bijvoorbeeld voor wonen of bedrijvigheid. Ook staat erin wat gebouwd mag worden. 

Het bestemmingsplan bestaat uit:

  • Een kaart
  • Regels voor gebruik en bebouwing
  • Toelichting met een uitleg over het plan

Bestemmingsplan inzien

Alle bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Afwijken van het bestemmingsplan

Als u een plan of idee heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan verzoekt u de gemeente om af te wijken van het bestemmingsplan. Uw aanvraag om af te mogen wijken van het bestemmingsplan doet u tegelijk met uw aanvraag voor uw omgevingsvergunning. U gaat daarvoor naar het online Omgevingsloket. U kunt meer lezen op de pagina 'omgevingsvergunning'.

Om te achterhalen hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning kunt krijgen voor uw (bouw)plan dat afwijkt van het geldende bestemmingsplan, kunt u eerst een principeverzoek indienen. U krijgt hiermee in een vroeg stadium te horen of de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan.

Formulier principeverzoek

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.