Omgevingsplan

Omgevingsplan

Voor de hele gemeente maken we één omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle regels over wat we in onze gemeente kunnen zien en ervaren. Denk hierbij aan regels over de lucht, water, bodem en natuur. Of regels voor objecten, die we als mensen hebben gemaakt zoals wegen, vaarwegen, gebouwen en leidingen. Alles wat we in de omgeving kunnen zien en ervaren noemen we ook wel de fysieke leefomgeving. Deze regels gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente. Deze regels stonden voor 1 januari 2024 in bestemmingsplannen en bepaalde verordeningen. Het omgevingsplan vervangt straks al deze bestemmingsplannen en verordeningen. Het bij elkaar brengen van alle regels in een omgevingsplan leidt tot meer inzicht en een beter overzicht. Het maken van een omgevingsplan is een verplichting die voortkomt uit de Omgevingswet.

De gemeente heeft tot uiterlijk 2032 de tijd om het omgevingsplan te maken. Het is namelijk veel werk om alle regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te zetten en ervoor te zorgen dat ze digitaal goed beschikbaar worden. De regels in het omgevingsplan sluiten aan bij de omgevingsvisie, waarin staat wat we met onze regels willen bereiken. Het omgevingsplan maken we samen met inwoners, ondernemers en dorps- en wijkraden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De gemeente heeft voorbereidingen getroffen om een omgevingsplan te kunnen maken. Dat betekent dat we bedenken hoe het omgevingsplan er in hoofdlijnen uit moet komen te zien. Daarom hebben we een plan van aanpak opgesteld voor het omgevingsplan. Deze voorbereidende werkzaamheden hebben we getroffen om vanaf de invoering van de Omgevingswet er klaar voor te zijn om het omgevingsplan te kunnen maken.

Het omgevingsplan wordt niet in één keer voor de hele gemeente gemaakt, maar in delen. Op deze manier blijft het behapbaar voor de gemeente, inwoners, ondernemers en dorps- en wijkraden. Bekijk de video Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de nieuwe Omgevingswet op YouTubeexterne-link-icoon.

Bekijk de informatieve afbeelding van ‘het omgevingsplan’externe-link-icoon.