College van Burgemeester en Wethouders

Actuele besluitenlijsten

Alle actuele besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W vindt u terug in het bestuursinformatiesysteem iBabs. 

Bent op zoek naar besluiten van vóór 1 maart 2018? Deze vindt u terug in ons webarchiefexterne-link-icoon.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, met gemeentesecretaris John van Putten (geheel links).